Verzoeken om surseance van betaling naar SBI '93, 1994 - 1997

Tabeltoelichting

Verzoeken om surseance van betaling naar SBIafdeling volgens de
standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).
1994 - 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal verzoeken om surseance
Totaal aantal verzoeken om surseance van betaling bij bedrijven en
instellingen.
Landbouw, jacht en bosbouw
SBIafdeling 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en
jacht.
SBIafdeling 02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw.
Visserij
SBIafdeling 05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren.
Delfstoffenwinning
SBIafdeling 10 Turfwinning.
SBIafdeling 11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de
aardolie- en aardgaswinning.
SBIafdeling 14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d.
Industrie
SBIsectie D. Industrie.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken.
17 Vervaardiging van textiel.
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont.
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding).
20 Houtindustrie en Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en
vlechtwerk (geen meubels).
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren.
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media.
24 Vervaardiging van chemische producten.
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof.
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten.
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm.
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen).
29 Vervaardiging van machines en apparaten.
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en
benodigdheden.
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken.
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers.
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en
opleggers).
36 Vervaardiging van meubels; Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
Voedingsmiddelen en dranken
SBIafdelingen 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken.
Textiel
SBIafdeling 17 Vervaardiging van textiel.
Kleding; bereiden en verven van bont
SBIafdeling 18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont.
Leer en lederwaren
SBIafdeling 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding).
Hout, kurk, riet en vlechtwerk
SBIafdeling 20 Houtindustrie en Vervaardiging van artikelen van hout,
kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).