Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten Persoonskenmerken Beroepskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal personen Totaal 2015 8.294
Totaal Totaal personen Totaal 2016 8.403
Totaal Totaal personen Totaal 2017 8.579
Totaal Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2015 603
Totaal Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2016 603
Totaal Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2017 592
Totaal Totaal personen 011 Docenten 2015 422
Totaal Totaal personen 011 Docenten 2016 418
Totaal Totaal personen 011 Docenten 2017 426
Totaal Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2015 47
Totaal Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2016 46
Totaal Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2017 55
Totaal Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2015 30
Totaal Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2016 34
Totaal Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2017 35
Totaal Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2015 111
Totaal Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2016 113
Totaal Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2017 111
Totaal Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2015 171
Totaal Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2016 164
Totaal Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2017 157
Totaal Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2015 64
Totaal Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2016 61
Totaal Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2017 69
Totaal Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2015 36
Totaal Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2016 49
Totaal Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2017 38
Totaal Totaal personen 0121 Beroepsgroep sportinstructeurs 2015 36
Totaal Totaal personen 0121 Beroepsgroep sportinstructeurs 2016 49
Totaal Totaal personen 0121 Beroepsgroep sportinstructeurs 2017 38
Totaal Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2015 145
Totaal Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2016 136
Totaal Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2017 127
Totaal Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2015 145
Totaal Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2016 136
Totaal Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2017 127
Totaal Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2015 199
Totaal Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2016 197
Totaal Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2017 210
Totaal Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2015 133
Totaal Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2016 122
Totaal Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2017 133
Totaal Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2015 8
Totaal Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2016 8
Totaal Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2017 6
Totaal Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2015 38
Totaal Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2016 29
Totaal Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2017 32
Totaal Totaal personen 0213 Journalisten 2015 24
Totaal Totaal personen 0213 Journalisten 2016 25
Totaal Totaal personen 0213 Journalisten 2017 34
Totaal Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2015 18
Totaal Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2016 16
Totaal Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2017 11
Totaal Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2015 45
Totaal Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2016 44
Totaal Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2017 50
Totaal Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2015 66
Totaal Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2016 74
Totaal Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2017 77
Totaal Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2015 44
Totaal Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2016 49
Totaal Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2017 57
Totaal Totaal personen 0222 Fotografen en interieurontwerpers 2015 22
Totaal Totaal personen 0222 Fotografen en interieurontwerpers 2016 25
Totaal Totaal personen 0222 Fotografen en interieurontwerpers 2017 20
Totaal Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2015 965
Totaal Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2016 932
Totaal Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2017 962
Totaal Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2015 147
Totaal Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2016 142
Totaal Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2017 155
Totaal Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2015 147
Totaal Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2016 142
Totaal Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2017 155
Totaal Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2015 139
Totaal Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2016 149
Totaal Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2017 145
Totaal Totaal personen 0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2015 139
Totaal Totaal personen 0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2016 149
Totaal Totaal personen 0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2017 145
Totaal Totaal personen 033 Verkopers 2015 679
Totaal Totaal personen 033 Verkopers 2016 641
Totaal Totaal personen 033 Verkopers 2017 663
Totaal Totaal personen 0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2015 127
Totaal Totaal personen 0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2016 114
Totaal Totaal personen 0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2017 126
Totaal Totaal personen 0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2015 346
Totaal Totaal personen 0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2016 331
Totaal Totaal personen 0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2017 324
Totaal Totaal personen 0333 Kassamedewerkers 2015 89
Totaal Totaal personen 0333 Kassamedewerkers 2016 82
Totaal Totaal personen 0333 Kassamedewerkers 2017 87
Totaal Totaal personen 0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2015 117
Totaal Totaal personen 0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2016 114
Totaal Totaal personen 0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2017 125
Totaal Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2015 1.515
Totaal Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2016 1.543
Totaal Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2017 1.566
Totaal Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2015 429
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarin arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de beroepsindeling ROA-CBS (BRC 2014). Zie paragraaf 4 voor een toelichting van deze classificatie. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2015-2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 mei 2018:
De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel.
Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.