Jongeren provinciaal gefinancierde jeugdzorg; zorgvorm, regio, 2011-2014

Jongeren provinciaal gefinancierde jeugdzorg; zorgvorm, regio, 2011-2014

Vormen van jeugdzorg Regio's Perioden Jongeren in jeugdzorg (aantal) Zorgduur jeugdzorg (aantal)
Totaal alle vormen van jeugdzorg Nederland 2014* 102.175 37.169.200
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Nederland (LD) 2014* 10.050 3.252.690
Totaal alle vormen van jeugdzorg Oost-Nederland (LD) 2014* 21.120 8.151.900
Totaal alle vormen van jeugdzorg West-Nederland (LD) 2014* 50.515 18.010.270
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuid-Nederland (LD) 2014* 20.490 7.753.980
Totaal alle vormen van jeugdzorg Groningen (PV) 2014* 3.585 1.125.650
Totaal alle vormen van jeugdzorg Friesland (PV) 2014* 3.905 1.342.000
Totaal alle vormen van jeugdzorg Drenthe (PV) 2014* 2.560 785.040
Totaal alle vormen van jeugdzorg Overijssel (PV) 2014* 6.270 2.617.700
Totaal alle vormen van jeugdzorg Flevoland (PV) 2014* 2.900 1.181.560
Totaal alle vormen van jeugdzorg Gelderland (PV) 2014* 11.950 4.352.630
Totaal alle vormen van jeugdzorg Utrecht (PV) 2014* 6.725 2.338.990
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Holland (PV) 2014* 16.290 5.192.270
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuid-Holland (PV) 2014* 25.060 9.635.920
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zeeland (PV) 2014* 2.440 843.090
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Brabant (PV) 2014* 13.565 5.116.800
Totaal alle vormen van jeugdzorg Limburg (PV) 2014* 6.925 2.637.180
Totaal alle vormen van jeugdzorg Oost-Groningen (CR) 2014* 1.115 385.000
Totaal alle vormen van jeugdzorg Delfzijl en omgeving (CR) 2014* 310 93.190
Totaal alle vormen van jeugdzorg Overig Groningen (CR) 2014* 2.160 647.460
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Friesland (CR) 2014* 2.090 716.820
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidwest-Friesland (CR) 2014* 635 211.990
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidoost-Friesland (CR) 2014* 1.185 413.190
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Drenthe (CR) 2014* 915 279.890
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidoost-Drenthe (CR) 2014* 1.025 302.820
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidwest-Drenthe (CR) 2014* 620 202.330
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Overijssel (CR) 2014* 1.990 888.480
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidwest-Overijssel (CR) 2014* 870 319.500
Totaal alle vormen van jeugdzorg Twente (CR) 2014* 3.410 1.409.720
Totaal alle vormen van jeugdzorg Veluwe (CR) 2014* 3.865 1.472.370
Totaal alle vormen van jeugdzorg Achterhoek (CR) 2014* 2.095 812.510
Totaal alle vormen van jeugdzorg Arnhem/Nijmegen (CR) 2014* 4.670 1.619.130
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidwest-Gelderland (CR) 2014* 1.320 448.620
Totaal alle vormen van jeugdzorg Utrecht (CR) 2014* 6.725 2.338.990
Totaal alle vormen van jeugdzorg Kop van Noord-Holland (CR) 2014* 2.640 923.110
Totaal alle vormen van jeugdzorg Alkmaar en omgeving (CR) 2014* 1.455 527.810
Totaal alle vormen van jeugdzorg IJmond (CR) 2014* 1.060 363.830
Totaal alle vormen van jeugdzorg Agglomeratie Haarlem (CR) 2014* 1.040 357.550
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zaanstreek (CR) 2014* 830 278.440
Totaal alle vormen van jeugdzorg Groot-Amsterdam (CR) 2014* 8.175 2.385.580
Totaal alle vormen van jeugdzorg Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2014* 1.090 355.950
Totaal alle vormen van jeugdzorg Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2014* 2.275 823.170
Totaal alle vormen van jeugdzorg Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 6.530 2.418.740
Totaal alle vormen van jeugdzorg Delft en Westland (CR) 2014* 1.340 486.970
Totaal alle vormen van jeugdzorg Oost-Zuid-Holland (CR) 2014* 2.245 864.560
Totaal alle vormen van jeugdzorg Groot-Rijnmond (CR) 2014* 10.250 4.044.320
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2014* 2.425 998.160
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2014* 665 222.580
Totaal alle vormen van jeugdzorg Overig Zeeland (CR) 2014* 1.770 620.510
Totaal alle vormen van jeugdzorg West-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.740 1.392.350
Totaal alle vormen van jeugdzorg Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 2.770 1.032.290
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.370 1.360.250
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 3.685 1.331.910
Totaal alle vormen van jeugdzorg Noord-Limburg (CR) 2014* 1.525 554.710
Totaal alle vormen van jeugdzorg Midden-Limburg (CR) 2014* 1.320 530.350
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zuid-Limburg (CR) 2014* 4.080 1.552.130
Totaal alle vormen van jeugdzorg Flevoland (CR) 2014* 2.900 1.181.560
Totaal alle vormen van jeugdzorg Geen stadsgewest (SG) 2014* 41.470 15.354.470
Totaal alle vormen van jeugdzorg Groningen (SG) 2014* 1.880 553.660
Totaal alle vormen van jeugdzorg Leeuwarden (SG) 2014* 1.255 428.030
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zwolle (SG) 2014* 975 411.880
Totaal alle vormen van jeugdzorg Enschede (SG) 2014* 1.965 775.470
Totaal alle vormen van jeugdzorg Apeldoorn (SG) 2014* 1.365 547.040
Totaal alle vormen van jeugdzorg Arnhem (SG) 2014* 2.295 800.320
Totaal alle vormen van jeugdzorg Nijmegen (SG) 2014* 1.930 673.430
Totaal alle vormen van jeugdzorg Amersfoort (SG) 2014* 1.515 503.580
Totaal alle vormen van jeugdzorg Utrecht (SG) 2014* 3.590 1.256.130
Totaal alle vormen van jeugdzorg Amsterdam (SG) 2014* 10.005 3.075.900
Totaal alle vormen van jeugdzorg Haarlem (SG) 2014* 2.100 721.380
Totaal alle vormen van jeugdzorg Leiden (SG) 2014* 1.895 688.030
Totaal alle vormen van jeugdzorg 's-Gravenhage (SG) 2014* 7.870 2.905.720
Totaal alle vormen van jeugdzorg Rotterdam (SG) 2014* 9.185 3.612.500
Totaal alle vormen van jeugdzorg Dordrecht (SG) 2014* 1.790 739.660
Totaal alle vormen van jeugdzorg Breda (SG) 2014* 1.850 686.870
Totaal alle vormen van jeugdzorg Tilburg (SG) 2014* 2.110 766.920
Totaal alle vormen van jeugdzorg 's-Hertogenbosch (SG) 2014* 1.030 415.070
Totaal alle vormen van jeugdzorg Eindhoven (SG) 2014* 2.105 728.860
Totaal alle vormen van jeugdzorg Geleen/Sittard (SG) 2014* 800 315.380
Totaal alle vormen van jeugdzorg Heerlen (SG) 2014* 2.060 775.010
Totaal alle vormen van jeugdzorg Maastricht (SG) 2014* 1.125 433.530
Totaal alle vormen van jeugdzorg Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2014* 57.210 20.968.400
Totaal alle vormen van jeugdzorg Groningen (GA) 2014* 1.245 374.910
Totaal alle vormen van jeugdzorg Leeuwarden (GA) 2014* 915 303.260
Totaal alle vormen van jeugdzorg Zwolle (GA) 2014* 745 308.860
Totaal alle vormen van jeugdzorg Enschede (GA) 2014* 1.155 451.040
Totaal alle vormen van jeugdzorg Apeldoorn (GA) 2014* 1.135 464.980
Totaal alle vormen van jeugdzorg Arnhem (GA) 2014* 1.150 409.780
Totaal alle vormen van jeugdzorg Nijmegen (GA) 2014* 1.280 445.790
Totaal alle vormen van jeugdzorg Amersfoort (GA) 2014* 1.040 347.140
Totaal alle vormen van jeugdzorg Utrecht (GA) 2014* 2.725 912.540
Totaal alle vormen van jeugdzorg Amsterdam (GA) 2014* 7.065 2.129.440
Totaal alle vormen van jeugdzorg Haarlem (GA) 2014* 945 324.760
Totaal alle vormen van jeugdzorg Leiden (GA) 2014* 1.475 528.410
Totaal alle vormen van jeugdzorg 's-Gravenhage (GA) 2014* 5.010 1.841.200
Totaal alle vormen van jeugdzorg Rotterdam (GA) 2014* 8.480 3.342.040
Totaal alle vormen van jeugdzorg Dordrecht (GA) 2014* 1.570 663.900
Totaal alle vormen van jeugdzorg Breda (GA) 2014* 1.025 388.980
Totaal alle vormen van jeugdzorg Tilburg (GA) 2014* 1.805 653.430
Totaal alle vormen van jeugdzorg 's-Hertogenbosch (GA) 2014* 935 367.330
Totaal alle vormen van jeugdzorg Eindhoven (GA) 2014* 1.805 628.310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren dat gedurende het jaar één of meer vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft en het bijbehorende aantal dagen dat de jeugdzorg ontvangen is. De provinciaal gefinancierde jeugdzorg is onder te verdelen in vormen van jeugdzorg die geleverd worden door Bureaus Jeugdzorg en door organisaties Jeugd en Opvoedhulp.
In deze tabel worden jongeren, die verschillende vormen van jeugdzorg ontvangen hebben gedurende het jaar, bij elk van die vormen van jeugdzorg meegeteld. De (sub)totalen voor alle zorgvormen komen daarom niet overeen met de som van de onderliggende zorgvormen.
Bureaus Jeugdzorg leveren zelf specifieke vormen van jeugdzorg. Daarnaast geven Bureaus Jeugdzorg ook indicatiebesluiten af, waardoor jongeren toegang krijgen tot de jeugdzorg die door organisaties Jeugd en Opvoedhulp geleverd wordt. Informatie over indicatiebesluiten is niet opgenomen in deze tabel.
Jongeren kunnen op meerdere plaatsen verblijven gedurende het jaar, maar zijn in deze tabel toebedeeld aan één gemeente. De indeling naar gemeente is gemaakt op van basis van de daadwerkelijke verblijfplaats van de jongere, waarbij uitgegaan is van het vernieuwde woonplaatsbeginsel zoals dat toegepast gaat worden in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking treedt.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De meest recente cijfers in deze tabel zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2014 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 februari 2018:
Geen. Deze tabel is stopgezet. Cijfers over jeugdzorg vanaf 2015 worden in aparte tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Jongeren in jeugdzorg
Het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in het verslagjaar gebruik gemaakt heeft van provinciaal gefinancierde jeugdzorg.
Jongeren kunnen verschillende vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg gedurende het jaar ontvangen. De (sub)totalen voor alle zorgvormen komen daarom niet overeen met de som van de onderliggende zorgvormen.
Het aantal jongeren voor (1) alle vormen van zorg, (2) zorg door organisaties Jeugd en Opvoedhulp respectievelijk voor (3) zorg door Bureaus Jeugdzorg heeft wel betrekking op unieke jongeren.
--
In uitzonderlijke gevallen wordt de provinciaal gefinancierde jeugdzorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Zorgduur jeugdzorg
De duur van de periode waarin provinciaal gefinancierde jeugdzorg is geleverd. Het betreft het aantal dagen vanaf de startdatum van de zorg tot en met de einddatum voor zover deze in het verslagjaar vallen. Het is mogelijk om in een periode verschillende vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg tegelijkertijd te ontvangen. Deze perioden worden bij elkaar opgeteld en dus worden overlappende dagen meerdere keren meegerekend. Het totaal aantal dagen kan daarom groter zijn dan het aantal kalenderdagen van het betreffende jaar.