Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Stedelijkheid woongemeente Verdachten naar soort misdrijf Perioden Aantal verdachten (aantal) Verdachten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal verdachten van misdrijven Totaal verdachten van misdrijven 2008* 203.040 14
Totaal verdachten van misdrijven Vermogensmisdrijven 2008* 41.320 3
Totaal verdachten van misdrijven Vernieling en openbare orde 2008* 22.710 2
Totaal verdachten van misdrijven Geweldsmisdrijven 2008* 41.720 3
Totaal verdachten van misdrijven Verkeersmisdrijven 2008* 47.160 3
Totaal verdachten van misdrijven Drugsmisdrijven 2008* 7.580 1
Totaal verdachten van misdrijven Overige misdrijven 2008* 9.870 1
Totaal verdachten van misdrijven Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 32.690 2
Zeer sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 54.860 22
Zeer sterk stedelijk Vermogensmisdrijven 2008* 13.510 5
Zeer sterk stedelijk Vernieling en openbare orde 2008* 5.200 2
Zeer sterk stedelijk Geweldsmisdrijven 2008* 10.320 4
Zeer sterk stedelijk Verkeersmisdrijven 2008* 12.140 5
Zeer sterk stedelijk Drugsmisdrijven 2008* 2.350 1
Zeer sterk stedelijk Overige misdrijven 2008* 2.140 1
Zeer sterk stedelijk Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 9.200 4
Sterk stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 66.240 16
Sterk stedelijk Vermogensmisdrijven 2008* 14.540 4
Sterk stedelijk Vernieling en openbare orde 2008* 7.110 2
Sterk stedelijk Geweldsmisdrijven 2008* 13.920 3
Sterk stedelijk Verkeersmisdrijven 2008* 14.110 3
Sterk stedelijk Drugsmisdrijven 2008* 2.490 1
Sterk stedelijk Overige misdrijven 2008* 2.910 1
Sterk stedelijk Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 11.170 3
Matig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 34.880 13
Matig stedelijk Vermogensmisdrijven 2008* 6.300 2
Matig stedelijk Vernieling en openbare orde 2008* 4.340 2
Matig stedelijk Geweldsmisdrijven 2008* 7.520 3
Matig stedelijk Verkeersmisdrijven 2008* 8.060 3
Matig stedelijk Drugsmisdrijven 2008* 1.190 0
Matig stedelijk Overige misdrijven 2008* 1.850 1
Matig stedelijk Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 5.630 2
Weinig stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 31.690 10
Weinig stedelijk Vermogensmisdrijven 2008* 4.840 2
Weinig stedelijk Vernieling en openbare orde 2008* 4.070 1
Weinig stedelijk Geweldsmisdrijven 2008* 6.630 2
Weinig stedelijk Verkeersmisdrijven 2008* 8.520 3
Weinig stedelijk Drugsmisdrijven 2008* 1.050 0
Weinig stedelijk Overige misdrijven 2008* 1.960 1
Weinig stedelijk Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 4.630 2
Niet stedelijk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 15.370 9
Niet stedelijk Vermogensmisdrijven 2008* 2.140 1
Niet stedelijk Vernieling en openbare orde 2008* 2.000 1
Niet stedelijk Geweldsmisdrijven 2008* 3.330 2
Niet stedelijk Verkeersmisdrijven 2008* 4.330 3
Niet stedelijk Drugsmisdrijven 2008* 510 0
Niet stedelijk Overige misdrijven 2008* 1.010 1
Niet stedelijk Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 2.060 1
Stedelijkheid onbekend Totaal verdachten van misdrijven 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Vermogensmisdrijven 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Vernieling en openbare orde 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Geweldsmisdrijven 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Verkeersmisdrijven 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Drugsmisdrijven 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Overige misdrijven 2008* 0
Stedelijkheid onbekend Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 0
Bron: CBS, KLPD
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle mensen die door de politie aangehouden zijn als verdachte van misdrijven en die tevens voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Aangehouden verdachten waarvan de persoonsgegevens niet voorkomen in de GBA zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De tabel laat per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien hoeveel verdachten van misdrijven er voorkomen. De relatieve cijfers geven aan hoeveel mensen er per 1 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. De bevolkingsgroepen zijn te onderscheiden naar mate van stedelijkheid van de woongemeente. De verdachten kunnen ook worden onderscheiden naar het soort misdrijf waarvan zij worden verdacht. Personen die worden verdacht van meerdere soorten misdrijven, worden in een aparte categorie vermeld.

De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90% van de verdachten krijgt een transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie (OM) of wordt in een later stadium schuldig verklaard door de rechter. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.

Van enkele personen is de stedelijkheid van de woongemeente niet bekend. Hierdoor kan het totaal aantal verdachten licht afwijken van het totaal in andere statlinetabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet per 11-2-2013.

Toelichting onderwerpen

Aantal verdachten
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de
Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie én daarnaast voorkomen in
de Gemeentelijke Basis Administratie.
Verdachten per 1 000 inwoners
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het cijfer in de tabel toont het aantal verdachten per 1 000 inwoners
van de geselecteerde bevolkingsgroep.