Verdachten; huishoudinkomen en soort misdrijf 1999-2008

Verdachten; huishoudinkomen en soort misdrijf 1999-2008

Huishoudinkomen Verdachten naar soort misdrijf Perioden Aantal verdachten (aantal) Verdachten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Laag huishoudinkomen Totaal verdachten van misdrijven 2008* 87.370 22
Laag huishoudinkomen Vermogensmisdrijven 2008* 21.660 6
Laag huishoudinkomen Vernieling en openbare orde 2008* 8.300 2
Laag huishoudinkomen Geweldsmisdrijven 2008* 17.680 4
Laag huishoudinkomen Verkeersmisdrijven 2008* 15.350 4
Laag huishoudinkomen Drugsmisdrijven 2008* 3.980 1
Laag huishoudinkomen Overige misdrijven 2008* 3.620 1
Laag huishoudinkomen Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 16.780 4
Midden huishoudinkomen Totaal verdachten van misdrijven 2008* 68.570 12
Midden huishoudinkomen Vermogensmisdrijven 2008* 12.150 2
Midden huishoudinkomen Vernieling en openbare orde 2008* 7.950 1
Midden huishoudinkomen Geweldsmisdrijven 2008* 15.300 3
Midden huishoudinkomen Verkeersmisdrijven 2008* 18.140 3
Midden huishoudinkomen Drugsmisdrijven 2008* 2.180 0
Midden huishoudinkomen Overige misdrijven 2008* 3.450 1
Midden huishoudinkomen Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 9.410 2
Hoog huishoudinkomen Totaal verdachten van misdrijven 2008* 36.950 10
Hoog huishoudinkomen Vermogensmisdrijven 2008* 4.800 1
Hoog huishoudinkomen Vernieling en openbare orde 2008* 5.430 1
Hoog huishoudinkomen Geweldsmisdrijven 2008* 6.760 2
Hoog huishoudinkomen Verkeersmisdrijven 2008* 12.410 3
Hoog huishoudinkomen Drugsmisdrijven 2008* 1.080 0
Hoog huishoudinkomen Overige misdrijven 2008* 2.430 1
Hoog huishoudinkomen Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 4.040 1
Onbekend inkomen Totaal verdachten van misdrijven 2008* 10.140 21
Onbekend inkomen Vermogensmisdrijven 2008* 2.700 6
Onbekend inkomen Vernieling en openbare orde 2008* 1.030 2
Onbekend inkomen Geweldsmisdrijven 2008* 1.980 4
Onbekend inkomen Verkeersmisdrijven 2008* 1.250 3
Onbekend inkomen Drugsmisdrijven 2008* 350 1
Onbekend inkomen Overige misdrijven 2008* 370 1
Onbekend inkomen Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 2.460 5
Bron: CBS, KLPD
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle mensen die door de politie aangehouden zijn als verdachte van misdrijven en die tevens voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Aangehouden verdachten waarvan de persoonsgegevens niet voorkomen in de GBA zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De tabel laat per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien hoeveel verdachten van misdrijven er voorkomen. De relatieve cijfers geven aan hoeveel mensen er per 1 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. De bevolkingsgroepen zijn te onderscheiden naar vier categorieën huishoudinkomens. De verdachten kunnen ook worden onderscheiden naar het soort misdrijf waarvan zij worden verdacht. Personen die worden verdacht van meerdere soorten misdrijven, worden in een aparte categorie vermeld.

De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90% van de verdachten krijgt een transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie (OM) of wordt in een later stadium schuldig verklaard door de rechter. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet per 11-2-2013.

Toelichting onderwerpen

Aantal verdachten
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de
Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie én daarnaast voorkomen in
de Gemeentelijke Basis Administratie.
Verdachten per 1 000 inwoners
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het cijfer in de tabel toont het aantal verdachten per 1 000 inwoners
van de geselecteerde bevolkingsgroep.