Zoekresultaten

841 resultaten voor rechterlijke macht
841 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 29 van 34

Faillissementen naar gemeenten met meer dan 100 000 inwoners, 1993 - 1999

Per gemeenten met meer dan 100 000 inwoners; uitgesproken faillissementen totaal, over bedrijven en instellingen en overige

Cijfers

Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen

Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2019, derde kwartaal

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Publicaties

Verzoeken om surseance van betaling naar rechtsvorm, 1996 en 1997

Per provincie; verzoeken om surseance van betaling naar rechtsvorm. Schuldenaren (natuurlijke personen, bedrijven en instellingen.

Cijfers

Verzoeken om surseance van betaling naar behandelingsduur, 1996 en 1997

Per behandelingsduur; surseance van betaling naar rechtsvorm.

Cijfers

Adopties naar lengte van de procedure

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.

Cijfers

Overheidsbalans, macro-economisch

De overheidsfinanciën, macro-economisch geven een samenhangend beeld

Overig

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Verzoeken om surseance bij bedrijven en instellingen, 1996 en 1997

Per SBIsectie volgens standaard bedrijfsindeling (SBI 1993); Verzoeken om surseance van betaling naar rechtsvorm van bedrijven en instellingen.

Cijfers

Meer uitstoot broeikasgassen in 2015

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014

Artikelen

45-plusser steeds vaker in de schuldsanering

Personen die in de schuldsanering terechtkomen zijn steeds vaker 45 jaar of ouder. Het aandeel mensen onder de 45 jaar dat een wettelijk traject ingaat om schulden af te lossen, daalt juist.

Artikelen

Toelichting doodsoorzaak­verklaring

Toelichting bij Doodsoorzaakverklaring voor gebruik door artsen

Overig

Institutionele beleggers; balans 1998-2016

Balansposten naar geldgever en geldnemer. pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Relatiebeleving; personen over de relatie tussen de ouders, 1998

Meerderjarigen (18 - 52 jaar) die niet meer in het ouderlijk huis wonen overde relatie tussen de ouders toen ze nog thuis woonden

Cijfers

Verzoeken, loop en beëndiging van surseance van betaling, 1994-1997

Loop van verzoeken om surseance van betaling, verzoeken naar rechtsvorm van schuldenaar en beëndigde surseance van betaling naar wijze en duur.

Cijfers

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.

Cijfers

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1995-2017

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; afgegeven toevoegingen 2007-2016

Afgegeven toevoegingen naar rechtsgebied:civiel recht, bestuursrecht, milieurecht en strafrecht.

Cijfers

Verdachten; geslacht, leeftijd, herkomstgr. en pleegcarrière 1999-2010

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en pleegcarrière

Cijfers

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties

Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Administratieve bevolking, verzekerden tegen ziektekosten, ziekenfonds - , particuliere- en publiekrechtelijke verzekerden en onverzekerden.

Cijfers

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

Evaluatie van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2016 tot 2018.

Publicaties

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar gemeente

Cijfers

Jeugdzorg per gemeente

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Artikelen