Zoekresultaten

10000 resultaten voor legacy-Trends in Nederland
10000 resultaten voor legacy-Trends in Nederland
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 400

Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2020-2022

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2020 tot en met 2022, naar regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

De Nederlandse agrarische sector internationaal 2023

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2022.

Publicaties

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Cijfers

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland

Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren. Daarnaast had bijna 12 procent van de bevolking ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.

Dashboards

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mestexport, Mestverwerking, Afzet naar hobbybedrijven en particulieren Stikstof, fosfaat, mestsoort

Cijfers

Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2021

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

Herkomstland van werknemers in Nederland

Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021

Cijfers

Woningoppervlakte in Nederland

Cijfers over gemiddelde woonoppervlakten in Nederland, indelingen naar type huishoudens en grootteklassen van woningen.

Cijfers

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Supply chain netwerken in de Nederlandse economie, 2018

Eerste analyseresultaten over ‘supply chains’ en ‘supply chain netwerken’ met een experimentele dataset op bedrijfsniveau voor 2018

Artikelen

Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022

Op hoeveel kilometer aan befietsbare paden en wegen konden fietsers in 2022 terecht? En hoe zijn deze paden en wegen onderverdeeld naar verschillende kenmerken, zoals wegtype, een- of...

Cijfers

Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021

Cijfers

Omzetniveau internetverkopen van goederen door Nederlandse bedrijven

De tabellenset bevat gegevens over het omzetniveau van internetverkopen door Nederlandse bedrijven aan consumenten.

Cijfers

Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Caribisch Nederland per eiland en buurt naar geslacht en leeftijdsgroep.

Cijfers

Inflatie Caribisch Nederland loopt verder op

In het derde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 12,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens

Cijfers