14 procent van de Nederlandse export werd online besteld

© Hollandse Hoogte
Bedrijven in Nederland exporteerden in 2021 voor 76 miljard euro aan online bestelde goederen en diensten. Dit is 14 procent van de totale export van deze bedrijven. Het overgrote deel van die exportwaarde ging naar bedrijven binnen de Europese Unie (EU). Dat meldt het CBS in de nieuwste Internationaliseringsmonitor over digitalisering en internationale handel.

Steeds meer van de onderzochte bedrijven (vanaf 10 werkzame personen in de business economy) verkopen hun goederen (ook) via online kanalen. In 2021 ontving bijna 31 procent van deze bedrijven orders via e-commerce; in 2012 was dat nog 22 procent. Het gaat bijvoorbeeld om online bestellingen van een boek of kleding, maaltijden of boodschappen, en het boeken van vliegtickets of accommodaties. Ook het aantal e-commercebestellingen vanuit het buitenland nam toe. In 2021 had 52 procent van de bedrijven met e-commerce ook online verkopen in het buitenland; in 2012 was dat nog 41 procent. In 2021 werd vanuit het buitenland voor zo’n 76 miljard euro aan online aankopen gedaan bij bedrijven in Nederland. Dit is een zevende van de totale exportwaarde van goederen en diensten door die bedrijven.

Aandeel bedrijven met e-commerceverkopen
CategoryAlleen binnenlands (%)(Ook) buitenlands (%)
202114,815,8
201213,19,0

Websites en apps belangrijkste online verkoopkanaal

De meeste internationale e-commerceverkopen werden gedaan op websites en apps: 23 procent van de bedrijven gebruikt die als verkoopkanaal. 4 procent van de bedrijven gebruikt EDI (elektronische uitwisseling tussen bedrijven, waaronder handelstransacties) en nog eens 4 procent gebruikt een combinatie van websites, apps en EDI. Bedrijven zijn het belangrijkst voor de online verkopen aan klanten in het buitenland, maar een klein deel van de online exportwaarde ging naar consumenten. Dat komt omdat consumenten meestal goederen of diensten met een kleinere waarde kopen.

Niet-multinationals hebben minder buitenlandse e-commerceverkopen

Multinationals en niet-multinationals gebruiken in dezelfde mate e-commerce als verkoopkanaal. Maar ze zetten niet in dezelfde mate in op e-commerce om ook buitenlandse klanten te bereiken. Multinationals verkopen veel vaker via e-commerce aan het buitenland dan niet-multinationals. Respectievelijk 67 en 65 procent van de Nederlandse en buitenlandse multinationals met e-commerce had ook internationale online verkopen, terwijl dat aandeel bij niet-multinationals maar 47 procent was.

Internationale e-commerceverkopen, 2021
 Internationale e-commerce (% van bedrijven met e-commerce)
Niet-multinationals47
Nederlandse multinationals67
Buitenlandse multinationals65

Meeste e-commerce export binnen de EU

De meeste online aankopen werden gedaan door klanten uit omliggende landen: ruim driekwart van de e-commerce exportwaarde ging naar EU-landen. Voor bedrijven die minimaal de helft van hun e-commerce-omzet door export behaalden, was Duitsland verreweg de belangrijkste bestemming qua exportwaarde. Daarna volgden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal bedrijven dat via e-commerce exporteert, is het grootst naar Frankrijk. Er zijn dus veel bedrijven die relatief kleine zendingen qua waarde naar Frankrijk exporteren. De Verenigde Staten en China zijn de enige niet-EU bestemmingen in de top 10 van bedrijven met e-commerce-export.

Top 10 exportbestemmingen van bedrijven met minimaal 50 procent internationale e-commerce, 2021
 Aandeel exportwaarde (%)Aandeel bedrijven (%)
Duitsland25,780,3
Frankrijk9,781,3
Verenigd Koninkrijk7,167
Verenigde Staten6,447,8
België679,1
Italië5,871,2
Polen461,8
Spanje3,470,7
Oostenrijk2,662,9
China2,325,5