Een blik op de toekomst van ondernemend Nederland

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Mathijs Bouman verzorgde een lezing tijdens het symposium over ondernemend Nederland
© Sjoerd van der Hucht
Op 15 november 2023 vond bij het CBS de tweede editie plaats van het symposium ‘De toekomst van ondernemen in Nederland’. De centrale thema’s waren: economie, bedrijven en ondernemen. Experts en geïnteresseerden van branche- en koepelorganisaties, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers van het CBS wierpen een blik op de toekomst met behulp van de data van nu. Dagvoorzitter Marjolijn Jaarsma en initiatiefnemer Koen van ’t Boveneind vertellen er meer over.

Verduurzaming en digitalisering

De economische groei in Nederland is in de eerste helft van 2023 stilgevallen. Tegelijkertijd wordt er nog steeds gesproken over een ‘oververhitte economie’ waarbij het tekort aan arbeidskrachten de meest genoemde belemmering is door ondernemers. CBS-onderzoeker en initiatiefnemer van het symposium Koen van ’t Boveneind: ‘De samenleving en de overheid verwachten veel van ondernemers op het gebied van verduurzaming en digitalisering, terwijl bijvoorbeeld de stijgende rente het verkrijgen van financiering niet gemakkelijker heeft gemaakt. Daar komt nog bij dat we leven in een onzeker politiek landschap en te maken hebben met een wereldorde die verandert. Welke vragen voor de toekomst levert dat op voor ondernemers? En welke kansen en bedreigingen horen daarbij? Deelnemers aan het symposium werden geprikkeld die vragen samen te beantwoorden.’

CBS-onderzoeker en woordvoerder Marjolein Jaarsma was dagvoorzitter tijdens het symposium over ondernemend Nederland
© Sjoerd van der Hucht

CBS-onderzoeker en woordvoerder Marjolein Jaarsma was dagvoorzitter tijdens het symposium over ondernemend Nederland

De Staat van het MKB

Tijdens het symposium presenteerde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen de laatste cijfers over de economie en arbeidsmarkt. Daarna hield Mathijs Bouman, huiseconoom bij Nieuwsuur en economisch columnist, een interessante keynote over de huidige dynamieken op de arbeidsmarkt. Hij liet zien hoe deze historisch gegroeid zijn en welke oplossingen er zijn voor de problemen waar de maatschappij op dit moment voor staat. Dagvoorzitter en CBS-woordvoerder Marjolijn Jaarsma: ‘Tijdens verschillende deelsessies gingen de deelnemers daarna dieper in op actuele thema’s als de krapte op de arbeidsmarkt, het conjunctuurpanel met het ondernemersvertrouwen en cybersecurity. De middag werd plenair afgesloten met een presentatie van econoom en hoogleraar Barbara Baarsma, namens het comité voor ondernemerschap, over de Staat van het MKB. Het jaarbericht van de Staat van het MKB, waaraan het CBS met zijn cijfers een belangrijke bijdrage levert, werd diezelfde middag overhandigd aan de minister van Economische zaken.’

Van cijfers naar praktijk

Het doel van het symposium was om de economische cijfers van het CBS te vertalen naar de praktijk. ‘CBS-experts lieten zien waar het CBS voor staat en wat de statistieken ondernemers te bieden hebben. Zij benadrukten ook het belang van de data die bedrijven aan het CBS leveren en zonder welke geen statistieken gemaakt kunnen worden. Het symposium bood de deelnemers ook de mogelijkheid om actief kennis te delen en te netwerken. Samenwerking van het CBS met andere partijen stond daarbij centraal’, aldus Van ’t Boveneind.

Belangrijkste conclusie

Jaarsma bevestigt het belang van samenwerking. ‘We hebben de krachten gebundeld en vanuit verschillende disciplines actuele onderwerpen als inflatie en krapte op de arbeidsmarkt besproken. De CBS-onderzoekers hebben de cijfers toegelicht en de experts hebben er duiding aangegeven’. Wat was voor dagvoorzitter Jaarsma de belangrijkste conclusie van het symposium? ‘Dat de politiek voor grote uitdagingen staat. Een vraag als ‘Waar wil Nederland over tien of twintig jaar zijn geld mee verdienen?’ moet beantwoord worden. En dan moet vooral ook de doorvertaling gemaakt worden naar welke banen en werkzaamheden daar bij horen. De vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt stoppen niet, de klimaatcrisis en geopolitieke onzekerheden gaan ook niet zomaar weg. Willen we deze problemen het hoofd bieden, dan moeten er op een gegeven moment wel moeilijke keuzes worden gemaakt.’