Zoekresultaten

21479 resultaten voor legacy-Trends in Nederland
21479 resultaten voor legacy-Trends in Nederland

Pagina 2 van 860

Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland

Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren van alle banen van werknemers in Nederland, 2017-2021

Overig

Recordaantal toeristen boekt overnachting in Nederland

Nederlandse hotels, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties ontvingen 14,6 miljoen gasten in het derde kwartaal van 2022.

Artikelen

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Caribisch Nederland in cijfers 2022

Webpublicatie en boekwerk over Caribisch Nederland: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Publicaties

Trends in the Caribbean Netherlands

Aankondiging publicatie Trends in the Caribbean Netherlands

Overig

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050

bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland 2022-2050

Artikelen

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg samen) doen vaker aan criminaliteitspreventie dan mensen in de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen, beveiligen hun woning beter en...

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Trend- en rangordemethode

Schets van de manieren waarop de indicatoren worden gepresenteerd.

Overig

Waterrekeningen Nederland

een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Publicaties

Caribisch Nederland

Dossier Caribisch Nederland.

Overig

Nederland Vandaag

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Uitvoerwaarde Nederlands product

Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.

Overig

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges

Cijfers

Gasverbruik reductie Nederland

Visualisatie Gasverbruik reductie Nederland

Dashboards

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Onderweg in Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat

Cijfers

Trends in the Caribbean Netherlands 2021

Trends in the Caribbean Netherlands 2021 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving

Publicaties

Verjaardagen in Nederland, 2022

Aantal jarigen per gemeente per dag, 2022

Cijfers

Veranderend Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Trendberekening boottellingen bruinvis

De trend in het aantal bruinvissen is berekend op basis van tellingen vanaf veerboten tussen Nederland en Engeland.

Publicaties