Zoekresultaten

21512 resultaten voor legacy-Trends in Nederland
21512 resultaten voor legacy-Trends in Nederland

Pagina 4 van 861

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Afgelegde kilometers door personenauto's, vrachtauto's, bussen en bestelauto's

Overig

Caribisch Nederland

Cijfers over Caribisch Nederland

Overig

Reeks 'Hernieuwbare energie in Nederland'

Over hernieuwbare energie in Nederland

Overig

Nederland regionaal

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema arbeid en sociale zekerheid

Overig

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

De Nederlandse agrarische sector internationaal 2023

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2022.

Publicaties

Herkomstland van werknemers in Nederland

Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021

Cijfers

Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2020-2022

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2020 tot en met 2022, naar regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)

Cijfers

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland

Cijfers

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Nederland in Beeld

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

Seksuele Gezondheid in Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

Uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

Uitstoot door de Nederlandse transportsector

Overig

Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022

Op hoeveel kilometer aan befietsbare paden en wegen konden fietsers in 2022 terecht? En hoe zijn deze paden en wegen onderverdeeld naar verschillende kenmerken, zoals wegtype, een- of...

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland 2020-2021

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.

Cijfers

Omnibusenquête Caribisch Nederland

Korte onderzoeksomschrijving Omnibusenquête Caribisch Nederland

Overig

Hoeveel reisden inwoners van Nederland en hoe?

In 2019 legden de inwoners van Nederland van zes jaar of ouder 211,9 miljard kilometer af op Nederlands grondgebied. Dat was gemiddeld 13,1 duizend kilometer per inwoner.

Overig

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.

Cijfers

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Inkomensstatistiek Caribisch Nederland

Inkomensstatistiek Caribisch Nederland

Overig

Nederland in cijfers

Publicatie Nederland in cijfers

Overig