Zoekresultaten

9330 resultaten voor land van herkomst
9330 resultaten voor land van herkomst
Actieve filters (1)

Pagina 5 van 374

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik

Cijfers

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021, 2022 en 2023

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke postitie 1 jaar eerder

Cijfers

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 51-65)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 51-65) en landen.

Cijfers

Jeugdige verdachten en slachtoffers van criminaliteit

Hoeveel jongeren zijn verdacht van criminaliteit en hoeveel zijn slachtoffer van criminaliteit? Het gaat om traditionele criminaliteit (o.a. geweld, diefstal), online criminaliteit (o.a. online...

Publicaties

Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

Overzicht van de nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst op basis van geboren in Nederland en herkomstland op basis van werelddelen, die in 2022 de indeling naar migratieachtergrond, en...

Publicaties

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland

Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze mensen is...

Artikelen

Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Diploma op peilmoment Totaal leerlingen startjaar, totaal met diploma, totaal zonder diploma

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; persoonskenmerken

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter, sancties. Leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensinkomen, herkomstkenmerken

Cijfers

In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Cijfers

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

Aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

De lage deelname aan de samenleving in Heerlen

Dit essay gaat over de deelname aan de samenleving van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 92 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het...

Publicaties

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Werknemers uit de EU-27 en EU-11, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland in december 2021, afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector, ingeschreven in de...

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Leeftijd, peilmoment

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

Klanten Juridisch Loket naar rechtsgebied geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) met toevoegingen geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur

Cijfers

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Ruim tweehonderd jaar energieverbruik in Nederland

Deze publicatie beschrijft het energieverbruik in Nederland, 50 jaar na de eerste oliecrisis uit 1973. Behandeld worden de diverse energietransities en de afhankelijkheid van energie uit het...

Publicaties

Mbo door- en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo doorstroom en uitstroom Onderwijs positie in basisjaar en positie in volgend jaar

Cijfers

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

dakloze mensen, dakloze mensen relatief geslacht, leeftijd, herkomst, g4 of niet

Cijfers

Controle door politie

Controles door politie van inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder. Om welke reden gecontroleerd en was reden duidelijk? Was de behandeling rustig, respectvol en correct? Was afkomst, huidskleur,...

Cijfers