Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen

grafiek
Tabel over de kenmerken van de ouderen uit de 20 grootste herkomstgroepen.
Tabel over de kenmerken van de ouderen (55-plus) uit de 20 grootste herkomstgroepen, te weten gemiddelde leeftijd, woont in G4, alleenstaand, geen kinderen in Nederland, afstand tot dichtstbijzijnde uitwonende kind, mediaan huishoudensinkomen, inkomen onder sociaal minimum, eigenaar woning, mediaan zorgkosten basispakket.