Derdelanders; aantoonbaar vertrek

Derdelanders; aantoonbaar vertrek

Nationaliteit Perioden Derdelanders; aantoonbaar vertrek (aantal)
Burger van Bosnië-Herzegovina 2021* 15
Burger van Congo 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal derdelanders tegen wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd en waarbij er een aantoonbaar vertrek heeft plaatsgevonden.

De gegevens zijn samengesteld ten behoeve van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juni 2023 komen de voorlopige cijfers over 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Derdelanders; aantoonbaar vertrek
Het gaat hier om derdelanders die aantoonbaar zijn vertrokken (zelfstandig of gedwongen). Derdelanders die met onbekende bestemming zijn vertrokken worden hier niet meegeteld.