Zoekresultaten

8859 resultaten voor land van herkomst
8859 resultaten voor land van herkomst

Pagina 4 van 355

Buit. gasten; overnachtingen, bestedingen naar land van herkomst 2005-2006

Buitenlandse gasten, overnachtingen en bestedingen; naar land van herkomst en type accommodatie.

Cijfers

Buit. gasten; naar land van herkomst en belangrijkste activiteit 2005-2006

Buitenlandse gasten naar land van herkomst en naar belangrijkste activiteit.

Cijfers

Leefstijl; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Roken, alcoholconsumptie, overgewicht, drugs Leeftijd, geslacht, inkomen, onderwijsniveau

Cijfers

Steenkool, invoer per land, 2020-2021

Meer steenkool uit Verenigde Staten en Australië in 2021

Cijfers

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik

Cijfers

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Cijfers

Allochtonen naar land van afkomst, 2000-2050

Allochtonen, 1e en 2e generatie en niet - westers en westerse allochtonen.

Cijfers

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Leefstijl en preventie naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en herkomst

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen

Cijfers

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Rotterdam, oktober 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Rotterdam, oktober 2022.

Cijfers

Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank, januari 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van De Nederlandsche Bank, januari 2023.

Cijfers

Culturele diversiteit Rabobank, januari 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van Rabobank, januari 2023

Cijfers

Internationale goederenstromen 2021

Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de internationale goederenstromen. Speciale aandacht gaat uit naar de goederenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk, de EU, de Verenigde...

Publicaties

Mbo door- en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo doorstroom en uitstroom Onderwijs positie in basisjaar en positie in volgend jaar

Cijfers

Verdeling herkomstgroepen naar aandeel allochtonen in de woonb.; 1999-2006

Verdeling naar het aandeel niet - westerse allochtonen in de woonbuurt. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, buurttype, woongemeente.

Cijfers

Culturele diversiteit Stedin Groep, december 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Stedin, december 2022

Cijfers

Culturele diversiteit NN Personeel B.V., september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van NN Personeel B.V., september 2022

Cijfers

Culturele diversiteit Amsterdam UMC, juni 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Amsterdam UMC, juni 2022

Cijfers

Culturele diversiteit Achmea, november 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Achmea, november 2021.

Cijfers

Culturele diversiteit NTR, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van NTR, 2021.

Cijfers