Zoekresultaten

8643 resultaten voor land van herkomst
8643 resultaten voor land van herkomst

Pagina 4 van 346

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio

Cijfers

Land van bestemming (handel)

Het op het moment van uitvoer bekende land waarheen de goederen worden verzonden of waaraan de diensten worden geleverd.

Overig

Ruilvoetverandering (van een land)

Indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de invoerprijzen.

Overig

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties

Buit. gasten; overnachtingen, bestedingen naar land van herkomst 2005-2006

Buitenlandse gasten, overnachtingen en bestedingen; naar land van herkomst en type accommodatie.

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik naar geslacht en leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en inkomen

Cijfers

Europese Unie: 15 landen (EU-15)

De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1995: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd...

Overig

Buit. gasten; naar land van herkomst en belangrijkste activiteit 2005-2006

Buitenlandse gasten naar land van herkomst en naar belangrijkste activiteit.

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Verdiensten, werkgelegenheid, bijdrage aan bbp en werkgelegenheid Exportstromen en landen

Cijfers

Europese Unie: 10 landen (EU-10)

De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1981: België, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Overig

Europese Unie: 6 landen (EU-6)

De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Overig

Europese Unie: 25 landen (EU-25)

De samenstelling van de Europese Unie per 1 mei 2004: België, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,...

Overig

Europese Unie: 12 landen (EU-12)

De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1986: België, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd...

Overig

Europese Unie: 9 landen (EU-9)

De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1973: België, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Overig

Hoe belangrijk is vervoer over land voor de Nederlandse economie?

Het belang van wegvervoer en spoorvervoer voor de Nederlandse economie

Overig

Zwervend door de stad, zwervend door het land

Het CBS begon in 1899 op het Binnenhof, waar de Centrale Commissie voor de Statistiek haar secretariaat had.

Overig

Vreemdelingenbewaring

Maatregel voor niet-Nederlanders die er niet in zijn geslaagd een verblijfsvergunning te verwerven, voorafgaand aan een voorgenomen onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Teneinde te...

Overig

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarden goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Productieketen

Agro-grondstoffen doorlopen meestal een heel traject voordat zij in een bepaalde vorm worden geconsumeerd.

Overig

Derdelanders; aantoonbaar vertrek

Aantoonbaar vertrek Nationaliteit

Cijfers

Arbeidsdeelname; startkwalificatie, 2013-2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst

Cijfers

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik

Cijfers