Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC-1, landen, vanaf 1917

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC-1, landen, vanaf 1917

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro)
Totaal SITC Totaal landen 2021 527.055 589.202
Totaal SITC Europa (exclusief Nederland) 2021 326.543 453.827
Totaal SITC Duitsland 2021 91.402 135.644
Totaal SITC Rusland 2021 18.520 6.617
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2021 46.620 71.048
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2021 31.572 58.317
0 Voeding en levende dieren Duitsland 2021 9.184 17.854
0 Voeding en levende dieren Rusland 2021 115 449
1 Dranken en tabak Totaal landen 2021 4.549 6.430
1 Dranken en tabak Europa (exclusief Nederland) 2021 3.930 4.185
1 Dranken en tabak Duitsland 2021 817 789
1 Dranken en tabak Rusland 2021 3 33
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2021 20.056 29.161
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europa (exclusief Nederland) 2021 12.146 24.535
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Duitsland 2021 3.248 8.368
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Rusland 2021 256 587
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2021 84.176 74.207
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europa (exclusief Nederland) 2021 59.430 53.313
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Duitsland 2021 6.075 23.082
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Rusland 2021 16.189 76
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2021 7.102 5.235
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europa (exclusief Nederland) 2021 3.549 4.833
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Duitsland 2021 1.257 1.643
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Rusland 2021 23 28
5 Chemische producten Totaal landen 2021 75.970 110.475
5 Chemische producten Europa (exclusief Nederland) 2021 53.574 87.903
5 Chemische producten Duitsland 2021 16.157 22.619
5 Chemische producten Rusland 2021 273 1.831
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2021 54.308 50.644
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europa (exclusief Nederland) 2021 41.672 44.324
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Duitsland 2021 11.935 15.140
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Rusland 2021 1.525 297
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2021 161.052 167.067
7 Machines en vervoermaterieel Europa (exclusief Nederland) 2021 79.986 115.659
7 Machines en vervoermaterieel Duitsland 2021 30.069 29.125
7 Machines en vervoermaterieel Rusland 2021 97 2.642
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2021 72.640 72.913
8 Diverse gefabriceerde goederen Europa (exclusief Nederland) 2021 40.117 60.116
8 Diverse gefabriceerde goederen Duitsland 2021 12.237 16.819
8 Diverse gefabriceerde goederen Rusland 2021 39 673
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2021 582 2.022
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europa (exclusief Nederland) 2021 566 641
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Duitsland 2021 422 206
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Rusland 2021 0 2
Voeding, dranken en tabak (t/m 1995) Totaal landen 2021
Voeding, dranken en tabak (t/m 1995) Europa (exclusief Nederland) 2021
Voeding, dranken en tabak (t/m 1995) Duitsland 2021
Voeding, dranken en tabak (t/m 1995) Rusland 2021
Grondstoffen, oliën en vetten (t/m 1995) Totaal landen 2021
Grondstoffen, oliën en vetten (t/m 1995) Europa (exclusief Nederland) 2021
Grondstoffen, oliën en vetten (t/m 1995) Duitsland 2021
Grondstoffen, oliën en vetten (t/m 1995) Rusland 2021
Fabricaten (t/m 1995) Totaal landen 2021
Fabricaten (t/m 1995) Europa (exclusief Nederland) 2021
Fabricaten (t/m 1995) Duitsland 2021
Fabricaten (t/m 1995) Rusland 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een historische tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), werelddelen en een aantal landen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1917.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2022:
De cijfers over 2021 zijn gecorrigeerd. Voor mei 2021 bleek een klein deel van de broninformatie onterecht niet te zijn meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.