Zoekresultaten

9384 resultaten voor land van herkomst
9384 resultaten voor land van herkomst

Pagina 6 van 376

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

Klanten Juridisch Loket naar rechtsgebied geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Leeftijd, peilmoment

Cijfers

Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

Overzicht van de nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst op basis van geboren in Nederland en herkomstland op basis van werelddelen, die in 2022 de indeling naar migratieachtergrond, en...

Publicaties

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) met toevoegingen geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Milieu en grondstoffen

Brede welvaart ‘elders’: Milieu en grondstoffen gaat over de invloed van de Nederlandse invoer van hulpbronnen en de milieu-impact in met name de armste landen (Least Developing Countries of LDC’s),...

Dashboards

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland

Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze mensen is...

Artikelen

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur

Cijfers

Ruim tweehonderd jaar energieverbruik in Nederland

Deze publicatie beschrijft het energieverbruik in Nederland, 50 jaar na de eerste oliecrisis uit 1973. Behandeld worden de diverse energietransities en de afhankelijkheid van energie uit het...

Publicaties

In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Cijfers

SDG 13 Klimaatactie

Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat de...

Dashboards

SDG 17 Partnerschap

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken. SDG 17 heeft een ander karakter. Voor het bereiken van de Sustainable Development Goals is...

Dashboards

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

dakloze mensen, dakloze mensen relatief geslacht, leeftijd, herkomst, g4 of niet

Cijfers

Mbo door- en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo doorstroom en uitstroom Onderwijs positie in basisjaar en positie in volgend jaar

Cijfers

Controle door politie

Controles door politie van inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder. Om welke reden gecontroleerd en was reden duidelijk? Was de behandeling rustig, respectvol en correct? Was afkomst, huidskleur,...

Cijfers

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Cijfers

Verdeling: Materiële welvaart

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema materiële welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming

Cijfers

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Welvaart van personen; kerncijfers

Persoonlijk en gestandaardiseerd inkomen, koopkrachtontwikkeling Geslacht, leeftijd, herkomst en personen met laag inkomen

Cijfers

Nederlanders in het buitenland, 1 januari 2023

Deze publicatie bevat informatie over Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn per 1 januari 2023.

Cijfers