Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2022 december 2.325 4.208
Totaal landen Totaal Nederland 2023 januari* 2.011 3.673
Totaal landen Totaal Nederland 2023 februari* 2.088 3.820
Totaal landen Totaal Nederland 2023 maart* 2.483 4.610
Totaal landen Totaal Nederland 2023 april* 2.968 5.789
Totaal landen Totaal Nederland 2023 mei* 3.075 5.933
Totaal landen Totaal Nederland 2023 juni* 3.002 5.874
Totaal landen Totaal Nederland 2023 juli* 3.330 6.620
Totaal landen Totaal Nederland 2023 augustus* 3.040 6.379
Totaal landen Totaal Nederland 2023 september* 2.788 5.430
Totaal landen Totaal Nederland 2023 oktober* 2.884 5.626
Totaal landen Totaal Nederland 2023 november* 2.449 4.491
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 december 207 406
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 januari* 145 285
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 februari* 156 309
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 maart* 210 412
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 april* 268 546
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 mei* 256 524
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 juni* 272 547
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 juli* 267 568
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 augustus* 262 560
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 september* 242 504
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 oktober* 243 504
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 november* 193 377
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 december 25 46
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 januari* 18 37
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 februari* 18 39
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 maart* 22 44
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 april* 26 54
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 mei* 28 56
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 juni* 28 55
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 juli* 32 64
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 augustus* 28 59
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 september* 27 56
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 oktober* 28 61
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 november* 23 46
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 december 98 193
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 januari* 112 214
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 februari* 103 201
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 maart* 132 264
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 april* 165 344
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 mei* 167 324
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 juni* 170 343
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 juli* 159 333
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 augustus* 158 349
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 september* 146 313
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 oktober* 151 309
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 november* 123 244
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 december 602 1.149
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 januari* 485 917
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 februari* 540 1.001
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 maart* 626 1.189
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 april* 786 1.521
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 mei* 848 1.615
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 juni* 800 1.584
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 juli* 817 1.656
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 augustus* 795 1.672
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 september* 739 1.458
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 oktober* 725 1.417
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 november* 597 1.102
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 december 1.284 2.237
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 januari* 1.145 2.027
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 februari* 1.161 2.071
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 maart* 1.352 2.465
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 april* 1.555 3.033
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 mei* 1.601 3.085
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 juni* 1.567 3.039
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 juli* 1.752 3.481
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 augustus* 1.617 3.373
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 september* 1.470 2.807
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 oktober* 1.569 3.012
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 november* 1.366 2.460
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 december 108 177
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 januari* 106 193
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 februari* 111 200
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 maart* 143 235
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 april* 168 291
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 mei* 174 328
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 juni* 164 305
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 juli* 303 519
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 augustus* 180 367
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 september* 164 291
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 oktober* 167 324
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 november* 147 262
Nederland Totaal Nederland 2022 december 1.408 2.199
Nederland Totaal Nederland 2023 januari* 1.195 1.868
Nederland Totaal Nederland 2023 februari* 1.211 1.920
Nederland Totaal Nederland 2023 maart* 1.390 2.227
Nederland Totaal Nederland 2023 april* 1.507 2.506
Nederland Totaal Nederland 2023 mei* 1.561 2.609
Nederland Totaal Nederland 2023 juni* 1.584 2.702
Nederland Totaal Nederland 2023 juli* 1.659 2.837
Nederland Totaal Nederland 2023 augustus* 1.564 2.868
Nederland Totaal Nederland 2023 september* 1.493 2.506
Nederland Totaal Nederland 2023 oktober* 1.558 2.630
Nederland Totaal Nederland 2023 november* 1.358 2.138
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 december 92 146
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2023 januari* 74 120
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2023 februari* 69 116
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2023 maart* 92 147
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2024:
De voorlopige cijfers over november 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.