Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2021 december 861 1.475
Totaal landen Totaal Nederland 2022 januari* 728 1.214
Totaal landen Totaal Nederland 2022 februari* 1.384 2.336
Totaal landen Totaal Nederland 2022 maart* 2.012 3.606
Totaal landen Totaal Nederland 2022 april* 2.510 4.801
Totaal landen Totaal Nederland 2022 mei* 2.764 5.064
Totaal landen Totaal Nederland 2022 juni* 2.707 5.179
Totaal landen Totaal Nederland 2022 juli* 2.972 5.845
Totaal landen Totaal Nederland 2022 augustus* 2.953 6.049
Totaal landen Totaal Nederland 2022 september* 2.652 5.109
Totaal landen Totaal Nederland 2022 oktober* 2.782 5.220
Totaal landen Totaal Nederland 2022 november* 2.375 4.230
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2021 december 48 96
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 januari* 50 87
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 februari* 95 178
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 maart* 180 353
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 april* 248 504
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 mei* 268 512
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 juni* 269 577
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 juli* 292 619
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 augustus* 305 642
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 september* 248 550
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 oktober* 273 578
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 november* 216 420
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 december 10 18
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 januari* 8 13
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 februari* 16 26
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 maart* 21 38
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 april* 32 57
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 mei* 31 56
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 juni* 35 57
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 juli* 41 66
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 augustus* 38 70
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 september* 34 62
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 oktober* 31 54
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 november* 25 45
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 december 34 69
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 januari* 16 31
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 februari* 38 70
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 maart* 65 124
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 april* 87 179
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 mei* 96 186
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 juni* 93 183
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 juli* 114 233
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 augustus* 104 220
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 september* 97 202
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 oktober* 96 193
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 november* 78 148
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 december 219 403
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 januari* 182 324
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 februari* 377 674
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 maart* 547 1.022
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 april* 708 1.381
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 mei* 796 1.485
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 juni* 794 1.544
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 juli* 891 1.782
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 augustus* 864 1.775
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 september* 784 1.527
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 oktober* 790 1.499
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 november* 645 1.192
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 december 517 838
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 januari* 444 718
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 februari* 805 1.307
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 maart* 1.110 1.928
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 april* 1.319 2.483
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 mei* 1.439 2.600
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 juni* 1.383 2.576
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 juli* 1.514 2.907
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 augustus* 1.522 3.090
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 september* 1.372 2.558
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 oktober* 1.476 2.673
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 november* 1.301 2.242
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 december 34 51
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 januari* 27 41
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 februari* 53 80
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 maart* 89 140
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 april* 115 197
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 mei* 134 225
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 juni* 132 241
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 juli* 121 239
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 augustus* 121 251
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 september* 116 210
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 oktober* 117 222
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 november* 109 182
Nederland Totaal Nederland 2021 december 625 987
Nederland Totaal Nederland 2022 januari* 540 851
Nederland Totaal Nederland 2022 februari* 946 1.452
Nederland Totaal Nederland 2022 maart* 1.262 2.034
Nederland Totaal Nederland 2022 april* 1.396 2.321
Nederland Totaal Nederland 2022 mei* 1.624 2.653
Nederland Totaal Nederland 2022 juni* 1.538 2.631
Nederland Totaal Nederland 2022 juli* 1.643 2.831
Nederland Totaal Nederland 2022 augustus* 1.633 2.966
Nederland Totaal Nederland 2022 september* 1.564 2.658
Nederland Totaal Nederland 2022 oktober* 1.598 2.623
Nederland Totaal Nederland 2022 november* 1.390 2.154
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2021 december 33 59
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 januari* 30 49
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 februari* 56 94
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 maart* 98 166
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2023:
De cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.