Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:zeehavens
27 resultaten voor keyword:zeehavens

Pagina 1 van 2

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen gewicht in de verschillende Nederlandse zeehavens uitgesplitst naar vervoerstroom en soort lading

Cijfers

Meer goederen gelost in Nederlandse zeehavens, aanvoer uit Rusland daalt

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2022 - vergeleken met een jaar eerder - met 1,2 procent gestegen tot 622 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen gelost (+ 4,6...

Artikelen

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)

Cijfers

Forse daling goederenoverslag zeehavens eerste helft 2020

De overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens nam in het eerste half jaar van 2020 met bijna 10 procent af ten opzichte van 2019. De aanvoer daalde sterker dan de afvoer. De daling was sterker...

Artikelen

Containervervoer in beeld, van zeeschip tot vrachtwagen

Elk jaar worden zo’n 4,5 miljoen containers gelost in een Nederlandse haven.

Artikelen

Goederenoverslag Nederlandse zeehavens op recordhoogte

De aan- en afvoer van goederen in en uit de Nederlandse zeehavens bereikte in 2018 een recordniveau van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5 procent vergeleken met 2017. De overslag van...

Artikelen

Containervervoer zorgt voor groei zeevaart

De containeroverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 sterk toegenomen.

Artikelen

Daling kolenoverslag in Nederlandse zeehavens zet door

De kolenoverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 weer gedaald.

Artikelen

Groei containervervoer, forse toename transshipment

Transshipment, het doorvoeren van de geloste containers naar zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe.

Artikelen

Helft geloste containers komt al van containerreus

Aanvoer van containers in de Rotterdamse haven.

Artikelen

Minder goederen overgeslagen in Nederlandse zeehavens

De ontwikkeling van de overslag in Nederlandse zeehavens in 2016

Artikelen

Factsheet haven Rotterdam

Informatie over de Rotterdamse haven

Artikelen

Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen

Artikelen

Minder vlees in koelcontainers naar Nederland

De aanvoer in Nederlandse zeehavens van gekoelde en bevroren goederen in containers is in 2015 gedaald.

Artikelen

Olietankers domineren kustvaart

In 2014 werd in totaal bijna 570 miljoen ton goederen in de Nederlandse zeehavens verwerkt. Bijna de helft hiervan (48 procent) werd via de kustvaart, de zogenaamde shortsea shipping vervoerd. Olie...

Artikelen

Omzetgroei overslag neemt af

De omzetgroei van de laad-, los en overslagbedrijven is aan het afzwakken. In het tweede kwartaal van 2015 werd anderhalf procent meer omzet behaald. De groei van de omzet hangt samen met de...

Artikelen

China domineert containervervoer naar Rotterdamse haven

Bijna een kwart van de goederen die in de Rotterdamse haven worden gelost zijn afkomstig uit China. Het aantal containers vanuit China is in 2014 met 9 procent gestegen en ook begin 2015 zet deze...

Artikelen

Containervervoer steeds belangrijker

De overslag van containers in Nederlandse zeehavens is in 2014 met 9 procent gestegen. Het containervervoer maakt een steeds groter deel uit van de zeevaart van en naar Nederland. De totale aan- en...

Artikelen

Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in...

Artikelen

Noordzee levert kwart miljoen voltijdbanen op

De activiteiten van Nederlandse bedrijven op en rondom de Noordzee bieden direct of indirect werkgelegenheid aan bijna een kwart miljoen werknemers.

Artikelen

Slecht einde van 2008 voor de Nederlandse zeehavens

In het vierde kwartaal van 2008 werd 132 miljoen ton aan goederen van en naar de Nederlandse zeehavens vervoerd. Dat is 6,5 procent minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Goederenvervoer over zee

Goederenvervoer in Nederland naar herkomst en bestemming door zeeschepen

Overig