Containervervoer steeds belangrijker

De overslag van containers in Nederlandse zeehavens is in 2014 met 9 procent gestegen. Het containervervoer maakt een steeds groter deel uit van de zeevaart van en naar Nederland. De totale aan- en afvoer van goederen steeg het afgelopen jaar met 2,3 procent tot 570 miljoen ton, meldt CBS.

Groei zeevaart zit in containervaart

De groei van zeevaart en overslag zit de laatste jaren duidelijk in de containers. Deze zijn inmiddels goed voor bijna 20 procent van het over zee vervoerde gewicht. Ongeveer de helft van de scheepslading bestaat nog wel uit natte bulkgoederen, voornamelijk aardolie en aardolieproducten. Droge bulkgoederen, zoals kolen en ertsen, vormen een kwart. Het totaalgewicht van overgeslagen containers is sinds 2000 met bijna 25 procent gegroeid. De overslag van bulkgoederen daalde in deze periode met 2 procent.

Overzees goederenvervoer van en naar Nederland, 2000-2014

Nederlandse zeevaart grootste in de EU

Sinds 2010 kent Nederland het hoogste tonnage in zeehavens verwerkte goederen van alle EU-landen. In 2014 ging het om 570 miljoen ton. Voorheen werden de meeste goederen overgeslagen in de havens van het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van Nederland in de EU zeevaart groeit gestaag. De afgelopen tien jaar nam het met bijna een kwart toe, tot ruim 15 procent in 2014.

Aan- en afvoer goederen via de zee, 2014

Rotterdam grootste containerhaven van Europa

De overslag van containers in de Rotterdamse haven is in 2014 met 9 procent gestegen tot 108 miljoen ton. In de afgelopen vijftien jaar zijn Antwerpen en Hamburg ingelopen, maar Rotterdam is nog altijd nummer één. Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte kunnen ook de allergrootste containerschepen in de haven van Rotterdam terecht. In andere Nederlandse havens worden niet of nauwelijks containers afgehandeld.

Containervervoer in top drie zeehavens Europese Unie

Meer weten over goederenvervoer in Nederland? Bekijk de factsheet.

Bron:

StatLine, Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading