Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

© ANP
De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen, 4 procent meer dan het jaar ervoor. De overslag van aardolie en andere soorten natte bulkgoederen nam met 7 procent toe en vormt met ruim 278 miljoen ton bijna de helft van de overslag. De overslag van containers en droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam af in 2015. Dit meldt CBS.

De overslag in zeehavens bestaat voor twee derde uit goederen die zijn aangevoerd en een derde uit goederen die (via de zee) worden afgevoerd. De aanvoer nam in 2015 met 2,5 procent toe. De hoeveelheid geloste natte bulkgoederen, vooral bestaand uit ruwe aardolie en aardolieproducten, nam met 6 procent toe tot 199 miljoen ton. De aanvoer van droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam met 4,6 procent af. De aanvoer van goederen in containers was 0,3 procent lager dan in 2014.

Ook overzeese afvoer gegroeid

Er werd bijna 188 miljoen ton aan goederen in de Nederlandse havens ingeladen voor overzeese afvoer. Dit is ruim 7 procent meer dan in 2014. Ook hier was voornamelijk de natte bulk, met een groei van ruim 8 procent, de drijvende kracht achter de groei. Ook werden er meer droge bulkgoederen geladen. De afvoer van containers nam ook hier iets af.

De overslag van goederen in containers is in 2015, na een flinke groei in 2014, licht gedaald. Een van de oorzaken is het feit dat er minder goederen vanuit China naar Europa zijn vervoerd. In totaal is 108 miljoen ton aan goederen in containers overgeslagen. Bijna alle containeroverslag vindt in de Rotterdamse haven plaats.

Aanvoer door grootste containerschepen groeit fors

Containerschepen in Rotterdam 

In 2015 werd in totaal 52 miljoen ton aan goederen in 3,1 miljoen containers gelost in de Rotterdamse haven. Containers worden steeds vaker aangevoerd met het grootste type containerschip, de zogenaamde Ultra Large Container Vessel (ULCV). Het grootste schip dat hier op dit moment onder valt kan iets meer dan 19 duizend containers vervoeren. In het eerste kwartaal van 2016 werd een op de tien beladen containers aangevoerd met een ULCV, terwijl dit aandeel in 2014 nog op 3 procent zat. In 2012 kwam dit type schip in Nederland nog zelden voor.

De schaalvergroting in het containervervoer is ook duidelijk zichtbaar bij het sterk groeiend aandeel van de New Panamax-schepen. Dit zijn schepen die gebruik kunnen gaan maken van het verbrede Panamakanaal. Waar in 2012 bijna 21 procent van de beladen containers met dit type schip werd aangevoerd, is dit in 2015 ruim 35 procent.

Feeders, containerschepen met een maximale capaciteit van 3 duizend containers, zorgen voor de fijnmazige distributie van containers over de zee. Met dit type schip zijn in 2015 bijna 810 duizend beladen containers in de Rotterdamse haven gelost.