Goederenoverslag zeehavens eerste helft 2020

In het eerste halfjaar van 2020 daalde de aan- en afvoer van goederen over zee met 9,7 procent vergeleken met het eerste half jaar van 2019.
De daling was met name te zien bij ertsen, steenkool en aardolieproducten.