Minder goederen overgeslagen in Nederlandse zeehavens

© ANP / David Rozing
De goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens nam in 2016 af met 1 procent. Dit was de eerste daling sinds de crisis in 2009 en volgend op de recordoverslag in 2015. Met 398 miljoen ton goederen werd er 2 procent minder aangevoerd naar Nederlandse zeehavens dan in 2015. De afvoer van goederen steeg wel, met 1,5 procent naar ruim 190 miljoen ton. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste overslagcijfers.

De aanvoer van droge bulk daalde in 2016 met ruim 2 procent. Vanwege de sluiting van een aantal kolencentrales werden minder kolen ingevoerd. Bijna de helft van de geloste goederen betreft aardolie en andere natte bulkgoederen. Na een forse groei in 2015 liep de aanvoer van natte bulk in 2016 met 2 procent terug. De aanvoer van containers steeg met bijna 3,5 procent.

Groei inkomend containervervoer in haven Rotterdam

De containeroverslag in Nederland vindt grotendeels plaats in de haven van Rotterdam. De aanvoer van goederen in containers herstelde in 2016 na een lichte daling in 2015. In het vierde kwartaal van vorig jaar nam de containeroverslag de Rotterdamse haven met 10 procent toe. Recente cijfers van Havenbedrijf Rotterdam laten zien dat begin 2017 deze groei doorzet, in het eerste kwartaal steeg de aanvoer van goederen in containers met 9 procent.

Containers worden steeds meer in grotere containerschepen aangevoerd. In 2015 zijn twee volledig geautomatiseerde containerterminals op Maasvlakte 2 in gebruik genomen. De aanvoer van containers op de nieuwe terminals nam in de loop van 2016 sterk toe.

Meer containergoederen uit Azië

Vorig jaar werd vanuit Azië 6,5 procent meer lading met containers verscheept naar Rotterdam . Hierbij ging het met name om aanvoer uit Vietnam, Taiwan, India, Singapore en Maleisië. Containerlading uit Vietnam steeg vorig jaar met 110 procent, bijna de helft hiervan is textiel. De omvang van aanvoer uit China bleef in 2016 ongeveer gelijk. Bijna de helft van alle met containers aangevoerde goederen in de Rotterdamse haven is afkomstig uit Azië.

Ongeveer een derde deel van de containeraanvoer komt uit Europese havens. De totale aanvoer uit Europa bleef in 2016 gelijk. De aanvoer van goederen in containers uit Finland en het Verenigd Koninkrijk steeg wel sterk. De aanvoer uit Finse zeehavens is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Hout en papier vormen bijna driekwart van de geloste goederen. Uit Poolse en Zweedse havens kwamen respectievelijk 31 en 17 procent minder containergoederen.

Top 10 herkomstlanden containeraanvoer Rotterdamse haven
 20162015
China12,512,6
Singapore2,82,6
Verenigde Staten2,62,6
Rusland2,62,6
Groot-Brittanië2,52,3
Maleisië2,22,1
Ierland22
Brazilië21,8
Zuid-Afrika1,71,8
Finland1,51,1

De CBS-cijfers kunnen om verschillende redenen afwijken van de cijfers die door Havenbedrijf Rotterdam worden gepubliceerd.