Forse daling goederenoverslag zeehavens eerste helft 2020

ECT Deltaterminal op de Maasvlakte
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in het eerste half jaar van 2020 met bijna 10 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De aanvoer van goederen daalde sterker dan de afvoer. De daling was sterker voor bulkgoederen, zoals aardolie en steenkool, dan voor goederen die in containers worden vervoerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het internationale goederenvervoer over zee.

In de eerste helft van 2020 bedroeg de overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens 281 miljoen ton. In de eerste twee kwartalen van 2019 werd nog 311 miljoen ton goederen gelost en geladen. De aanvoer (het lossen van goederen) - twee derde van de totale overslag - daalde met bijna 12 procent, terwijl de afvoer (laden van goederen) door zeeschepen naar het buitenland met 5 procent afnam. Zowel de aan- als afvoer van goederen daalde al in de tweede helft van 2019.

Goederenoverslag Nederlandse zeehavens
JaarPeriodeAanvoer (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Afvoer (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Totaal (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2018eerste helft-1,70,5-1,0
2018tweede helft52,24,1
2019eerste helft5,10,53,6
2019tweede helft-3,1-1,7-2,6
2020eerste helft-11,9-5-9,7

Vooral afname overslag droge bulkgoederen

De overslag van droge bulkgoederen (19 procent van de totale goederenoverslag) was in de eerste helft van 2020 ruim 22 procent lager dan een jaar eerder. Dit was vooral toe te schrijven aan de afname van de overslag van steenkool met 36 procent. Ook de aan- en afvoer van ertsen (bijvoorbeeld ijzererts) daalde, van 17,7 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 15,5 miljoen ton in de eerste helft van dit jaar, een daling van ruim 12 procent. In het eerste kwartaal van 2020 steeg de overslag van ertsen nog fors (19,2 procent), in het tweede kwartaal daalde deze met 36,4 procent.
De overslag van natte bulkgoederen (46 procent van de totale overslag) daalde van 144 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 129,4 miljoen ton een jaar later, een daling van 10,2 procent. De daling was vooral te zien bij aardolieproducten (13,4 procent) en ruwe olie (6,5 procent).
De overslag van goederen in containers daalde met slechts 1,3 procent. Tot slot daalde het laden en lossen van roro-goederen met 16 procent. Onder roro (roll-on-roll-off) wordt alle lading verstaan die zelfstandig een schip op en af kan, zoals auto’s, tractoren, maar ook levend vee.

Goederenoverslag zeehavens, eerste helft 2020
GoederensoortOverslag (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Goederensoort
Droge bulk-22,2
Roll-on-roll-off (roro)-16
Natte bulk-10,2
Containers-1,3

Helft minder ertsen uit Brazilië in tweede kwartaal

Van de 15,5 miljoen ton ertsen die in de eerste helft van 2020 in Nederlandse zeehavens werden overgeslagen, werd 87 procent vanuit buitenlandse havens gelost. Hiervan was 40 procent afkomstig uit Brazilië. De aanvoer van ertsen vanuit dit land halveerde in het tweede kwartaal van 2020, van 4,4 miljoen ton (tweede kwartaal 2019) naar 2,2 miljoen ton.
Aardolieproducten komen vooral uit Rusland (22 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10 procent). De aanvoer van aardolieproducten naar Nederland nam in de eerste helft van 2020 af met 36 procent (uit Rusland) en 9 procent (uit het Verenigd Koninkrijk).