Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:woningcorporaties
28 resultaten voor keyword:woningcorporaties

Pagina 1 van 2

Huren stijgen gemiddeld met 2 procent

De huren zijn in juli 2023 met gemiddeld 2,0 procent omhooggegaan ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was de stijging 3,0 procent.

Artikelen

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Cijfers

Huren gemiddeld met 3 procent gestegen

In juli 2022 waren de woninghuren gemiddeld 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste huurstijging na 2014.

Artikelen

Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019

De waarde van het vermogen van huishoudens in een corporatiewoning, uitgesplitst naar bezit van overig onroerend goed, per 1 januari 2019.

Cijfers

Kleinste huurstijging sinds 1960

De woninghuren zijn in juli 2021 met gemiddeld 0,8 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Grootste huurstijging in zes jaar

De woninghuren zijn in juli 2020 met gemiddeld 2,9 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste stijging na 2014.

Artikelen

Huren stijgen met 2,5 procent in 2019

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent.

Artikelen

Kwart minder nieuwbouw door woningcorporaties

Veranderingen in de woningvoorraad van woningcorporaties door sloop, nieuwbouw en verkoop.

Artikelen

Huishoudens in Zaanstad naar inkomen, type woning en huishoudenssamenstelling, 2013

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad.

Cijfers
Artikelen

Huren van woning 9 procent duurder sinds nieuwe huurbeleid

De woninghuren zijn in juli 2014 met gemiddeld 4,4 procent gestegen. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale verhuurders.

Artikelen
Cijfers

Aantal verleende bouwvergunningen sterk gedaald

In 2012 is voor ruim 37 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 33 procent minder dan in 2011.

Artikelen

Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen verdient meer dan 33 duizend euro

In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. Dit zijn 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde...

Artikelen

Eén op de drie woningen eigendom van woningcorporatie

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie.

Artikelen

Inkomens van bewoners van corporatiewoningen, 2008

Deze tabel laat zien hoeveel huishoudens met een inkomen boven de Europese Commissie-grens in corporatiewoningen wonen. Cijfers per gemeente.

Cijfers

Woningbouwproductie ingestort

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het...

Artikelen
Artikelen

Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo, vorderingen en schulden

Schulden en vorderingen, EMU - saldo; gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en politieregio's.

Cijfers
Artikelen

Lagere overheid, balans per overheidslaag, sector overheid

Activa en passiva van totaal lagere overheid, gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers
Artikelen