Aantal verleende bouwvergunningen sterk gedaald

  • 33 procent minder bouwvergunningen in 2012
  • Daling het grootst in marktsector 
  • Aandeel huurwoningen neemt toe

In 2012 is voor ruim 37 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 33 procent minder dan in 2011. De grootste daling doet zich voor in de marktsector. In 2012 werden er aan deze sector voor zo’n 25 duizend woningen vergunningen afgegeven. In 2011 waren dat er nog 40 duizend. Aan de overheid en woningcorporaties zijn 12 duizend vergunningen verleend in 2012. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen neemt met 16 duizend woningen fors af. Bij de huurwoningen zijn dat er slechts 2 duizend minder dan in 2011. Daarmee stijgt het aandeel van huurwoningen in het totale aantal woningen met bouwvergunning naar 41 procent. De daling van het aantal verleende vergunningen voor koopwoningen is het sterkst onder bouwers voor de markt. Aan deze partij zijn 46 procent minder vergunningen afgegeven in 2012.

Over de provincies heen is het beeld zeer wisselend. In 2012 is de afname van de bouwvergunningen in Limburg en in Overijssel minder dan 20 procent. Het aantal woningen, waarvoor een bouwvergunning is verleend, is in Groningen en Drenthe met 60 procent gedaald. In Friesland is dit aantal vrijwel gelijk gebleven. Wel is in deze provincie een forse verschuiving opgetreden in de verhouding van het aantal vergunningen van koopwoningen naar huurwoningen.

 
De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.