Eén op de drie woningen eigendom van woningcorporatie

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie. Andere woningverhuurders bezitten 12 procent van de woningen, 55 procent van de woningen in Nederland zijn koopwoningen.

Woningbezit naar eigendom, 2010

Woningbezit naar eigendom, 2010

Vooral corporatiewoningen in grote steden

De corporatiewoningen zijn vooral te vinden in de grote steden. Van alle corporatiewoningen staat 20 procent in één van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook in de overige gemeenten met een sterk stedelijk karakter is het aandeel corporatiewoningen vaak hoger dan het landelijk gemiddelde.

Andere gemeenten met een hoog aandeel corporatiewoningen zijn Appingedam (Groningen) en het Gelderse Doesburg. In beide gemeenten is 41 procent van de woningen eigendom van een woningcorporatie. Het aandeel corporatiewoningen is het laagst (nog geen 10 procent) in Rozendaal (Gelderland) en Margraten (Limburg).

Woningbezit corporaties naar gemeente, 2010

Woningbezit corporaties naar gemeente, 2010

Sterke clustering in buurten

Binnen de grote steden zijn de corporatiewoningen vooral geclusterd in een aantal buurten. Nederland telt 10 duizend buurten. In 275 daarvan is drie kwart van de woningen eigendom van een woningcorporatie. Er zijn ruim 2 duizend buurten waar helemaal geen corporatiewoningen zijn. In deze buurten staan vooral veel koopwoningen.

Willem Regeer, Gelske van Daalen

Bronnen StatLine: