Woningbouwproductie ingestort

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2009. Verder was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend bijna 32 procent lager dan een jaar eerder.

Verleende vergunningen en gereedgekomen woningen, eerste kwartaal

Verleende vergunningen en gereedgekomen woningen, eerste kwartaal

Sterkste daling bij woningcorporaties

In het eerste kwartaal van 2010 kwamen ruim 7 duizend woningen gereed, bijna 6 duizend minder dan een jaar eerder. Verder zijn voor bijna 11 duizend woningen vergunningen verleend. Dat waren er ruim 5 duizend minder dan een jaar eerder.

De daling was het sterkst bij woningen die in opdracht van woningcorporaties zijn gebouwd. Het aantal gereedgekomen corporatiewoningen lag ruim 52 procent lager dan een jaar eerder. Ook het aantal aan corporaties verstrekte vergunningen is met ruim de helft verminderd. In het eerste kwartaal van 2010 ontvingen corporaties vergunningen voor ruim 2,5 duizend woningen, tegen 5,3 duizend woningen een jaar eerder.

Grootste neergang in Noord-Holland

De afname van het aantal gereedgekomen woningen verschilt sterk tussen de provincies. In Groningen werden 72 procent minder woningen gereedgemeld, gevolgd door Gelderland (-67 procent) en Friesland (-62 procent).

In aantallen was de neergang het grootst in Noord-Holland. Hier lag het aantal gereedgekomen woningen ruim 1,4 duizend lager dan een jaar eerder. Gelderland volgde met een daling van ruim 1,3 duizend woningen. Alleen in Overijssel werden iets meer woningen opgeleverd dan een jaar eerder.

Gereedgekomen woningen per provincie

Gereedgekomen woningen per provincie

Vooral minder meergezinswoningen opgeleverd

In het eerste kwartaal kwamen er 2,7 duizend meergezinswoningen, zoals flats en appartementen, gereed. Dat is ruim 52 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2009. Het aantal gereedgekomen eengezinswoningen was ruim 38 procent lager.

Jérôme van Biezen en Hermanus Rietveld

Bronnen: StatLine,