Vooral huurwoningen gebouwd en gesloopt

Van dit artikel is een nieuwe versie met gecorrigeerde cijfers.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS onderzoek gedaan naar woningvoorraadmutaties in 2013  per 4-cijferig postcodegebied. De cijfers van het CBS geven onder andere het aantal nieuwbouw en gesloopte woningen naar eigendom weer (koopwoning of huurwoning van corporatie of particuliere verhuurder).

Ruim 26 duizend nieuwe huurwoningen gebouwd

Van de bijna 50 duizend woningen die in 2013 nieuw zijn gebouwd was 43 procent op 1 januari 2014 in het bezit van een woningcorporatie. Nog eens bijna 11 procent van de nieuwbouw betrof de particuliere huursector. Hiermee is het aandeel huur met totaal 54 procent groter dan de koopsector die een aandeel had van bijna 40 procent. Van 7 procent van de nieuwbouwwoningen kon het  eigendom niet worden bepaald.

In het postcodegebied 5038 in het centrum van Tilburg zijn met 769 de meeste huurwoningen voor corporaties gebouwd. Hiermee groeit de voorraad sociale huurwoningen in dit gebied met 30 procent. Deze nieuwbouw  betreft vooral woningen bedoeld voor (internationale) studenten en kenniswerkers.

Vooral woningcorporaties lieten woningen slopen

De ruim 12 duizend gesloopte woningen in 2013 waren veelal huurwoningen van een woningcorporatie (bijna 60 procent). Samen met de particuliere huursector zijn er in totaal bijna 10 duizend huurwoningen gesloopt. Maar doordat in de huursector ruim 26 duizend nieuwe woningen werden gebouwd, is het aantal huurwoningen wel toegenomen.

Wilt u meer weten over de woningmutaties of de woningvoorraad  in  uw eigen postcodegebied dan kunt u dit opzoeken in onderstaande tabellen.

Bronnen:

  • Mutaties in woningvoorraad, naar eigendom (maatwerk, tijdelijk niet beschikbaar)
  • Woningvoorraad op 1 januari 2014 (maatwerk, tijdelijk niet beschikbaar)
  • Woningvoorraad op 1 januari 2013 (maatwerk)