Kwart minder nieuwbouw door woningcorporaties

© ANP
Woningcorporaties bouwden 12 duizend nieuwe woningen in 2015. Dat zijn er ruim 3 duizend minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek over het eigendom van de woningvoorraad in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door CBS.

De woningvoorraad van corporaties slonk met 10 duizend woningen in 2015. Dit is het tweede jaar op rij dat het corporatiebezit krimpt. In 2014 nam het aantal corporatiewoningen af met 11 duizend woningen. De daling van het woningbezit bij corporaties komt doordat corporaties meer woningen verkopen en slopen dan ze bij bouwen. Per 1 januari 2016 hebben de woningcorporaties 2,3 miljoen woningen in bezit.

Woningcorporaties: voorraadmutaties
 OverigSloopNieuwbouw
2014-20000-650015500
2015-14700-770012100

Corporatie sloopt vooral kleinere woningen

De nieuwgebouwde woningen van corporaties zijn doorgaans groter dan de gesloopte woningen. Van de afgebroken corporatiewoningen in 2015 was 41 procent kleiner dan 70 vierkante meter. Van de nieuw gebouwde woningen had 20 procent een oppervlakte tot 70 vierkante meter. Bijna een derde had een oppervlakte van 90 tot 120 vierkante meter.

Corporatiewoningen naar woonoppervlakte in m2, 2015
 120 m2 of meer90 tot 120 m270 tot 90 m2minder dan 70 m2
nieuwbouw10323820
sloop3134341

Bijna twee keer zo veel appartementen gebouwd als gesloopt

In totaal sloopten woningcorporaties in 2015 ruim 4 duizend appartementen en bouwden zij ruim 8 duizend nieuwe appartementen bij. Eengezinswoningen werden minder gesloopt en minder gebouwd. Corporaties bouwden ongeveer duizend woningen meer dan het aantal eengezinswoningen dat tegen de vlakte ging. De gesloopte corporatiewoningen waren deels naoorlogse woningen  (43 procent), jaren-zestig woningen (32 procent) en woningen van vóór 1945 (20 procent).

Corporatiewoningen naar type, 2015
 AppartementEengezinswoning
Nieuwbouw82003900
Sloop45003200