Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen verdient meer dan 33 duizend euro

In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. Dit zijn 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van vrijwel alle sociale huurwoningen.

Besluit van Europese Commissie

Vanaf 1 januari 2011 moet in Nederland volgens een besluit van de Europese Commissie 90 procent van de huurwoningen met een huur tot de huurtoeslaggrens (652,52 euro in 2011) worden toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33 duizend euro. In 2011 woonde in ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties een huishouden met een inkomen boven dit norminkomen van de Europese Commissie, 'scheefwoners' volgens Europese definitie.

Aandeel corporatiewoningen met bewoners met inkomen vanaf 33 duizend euro, 2011

Aandeel corporatiewoningen met bewoners met inkomen vanaf 33 duizend euro, 2011

Veel bewoners met norminkomen boven de 33 duizend euro in de Randstad, nauwelijks in het noorden

Het aandeel 'scheefwoners' ligt in veel Randstadgemeenten ruim boven het gemiddelde, maar opvallend genoeg niet in de vier grote steden. Daar ligt het aandeel rond het landelijk gemiddelde. Het zijn vooral de kleinere gemeenten in de nabijheid van één van de vier grote steden waar relatief veel 'scheefwoners' wonen.

Niet alle woningen van corporaties zijn echter sociale huurwoningen. Landelijk is ongeveer 98 procent van de corporatiewoningen een sociale huurwoning, maar dit kan variëren per gemeente. Bewoners van vrije sector corporatiewoningen met een inkomen vanaf 33 duizend euro zijn geen 'scheefwoners'.

Inkomen (2010) van bewoners van corporatiewoningen 2011

Inkomen (2010) van bewoners van corporatiewoningen 2011

Groene Hart springt eruit

De gemeenten in het Groene Hart springen eruit. In bijna alle gemeenten daar is het aandeel 'scheefwoners' hoger dan 35 procent. Dat geldt ook voor een cluster van gemeenten op de Veluwe. Dit zijn veelal meer landelijk gelegen, middelgrote gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners.
In het noorden van het land, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Limburg, is het aandeel 'scheefwoners' minder dan 25 procent.

Aandeel 'scheefwoners' in negen gemeenten en Nederland, 2011

Aandeel 'scheefwoners' in negen gemeenten en Nederland, 2011

Gelske van Daalen, Willem Regeer en Saskia Janssen-Jansen

Bron: Bewoonde huurwoningen naar eigendom en inkomen bewoners per gemeente