Auteur: Mariëtte Goedhuys, Aafke Heringa, Erna van der Wal

Transformaties in de woningvoorraad 2020

Over deze publicatie

Woningtransformaties zijn naast nieuwbouw belangrijk voor de groei van de woningvoorraad. Dit rapport (met bijbehorende tabellenset) geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties in 2020. Tevens zijn kenmerken van transformaties bepaald.