Auteur: Lieke Hesen, Aafke Heringa, Mariëtte Goedhuys en Erna van der Wal

Transformaties in de woningvoorraad 2021

ERRATUM: DIT IS EEN VEROUDERDE VERSIE

Over deze publicatie

Bij verwerking van de woningtransformaties in het derde kwartaal van 2022 is een onvolledigheid in de verwerking van de registraties ontdekt, dat ook eerder in 2021 en 2022 speelde. Hierdoor is er sprake van een onderschatting in het eerder gepubliceerde aantal woningtransformaties in 2021 en 2022. Dit is het verouderde rapport.

Woningtransformaties zijn naast nieuwbouw belangrijk voor de groei van de woningvoorraad. Dit rapport (met bijbehorende tabellenset) geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties in 2021. Tevens zijn kenmerken van transformaties bepaald.