Auteur: Lieke Hesen, Aafke Heringa, Mariëtte Goedhuys en Erna van der Wal

Transformaties in de woningvoorraad 2021

ERRATUM: DIT IS EEN HERZIENE VERSIE VAN HET EERDER GEPUBLICEERD RAPPORT

Over deze publicatie

De tabellenset ‘Aantal transformaties en kenmerken van transformaties in de woningvoorraad’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Tevens zijn de kenmerken van de nieuwe woningtransformaties bepaald, evenals van de getransformeerde panden en de huishoudens die in de nieuwe woningtransformaties zijn gaan wonen.
Link naar de tabellenset: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2023/11/transformaties-in-de-woningvoorraad-2021

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).