Vergunde tijdelijke woningen

Tweede helft 2020 en eerste helft 2021

Over deze publicatie

Dit onderzoek gaat over voor het aantal tijdelijke woningen waarvoor gemeenten een bouwvergunning hebben verleend in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021. De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en doelgroep en beschikbaar voor Nederland totaal en op provincieniveau.