Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:vrijetijdsbesteding
52 resultaten voor keyword:vrijetijdsbesteding

Pagina 1 van 3

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Groot databestand vrijetijdsbesteding

Een groep sporters doet oefeningen in de duinen

Overig

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015’ geeft een actueel en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse toerisme. Voor het eerst verschijnt deze publicatie in nauwe...

Publicaties

Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

hoe vaak en op welke manier mensen contact hebben met familie, vrienden en buren

Publicaties

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017. Terugblik op toerismebranche

Publicaties

Monitor diversiteit in het jeugdbeleid, vervolgmeting

Tabellen die een beeld geven van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt en de diversiteit van het...

Artikelen

'Offeren op het altaar der familiegoden'

Wat de arbeider deed in zijn vrije tijd, was lang onbekend. De katholieke arbeidersvoorman dr. Alphons Ariëns meende dat de arbeider door de vele uren die hij werkte zijn vrije tijd vooral doorbracht...

Artikelen

Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid, nulmeting

De Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid is een onderdeel van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Artikelen

Opgroeien in diversiteit, beschrijving van de nulmeting Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid

De Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid is een onderdeel van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Artikelen
Cijfers

Wadden hebben meeste winkels en horeca per inwoner

Op de Waddeneilanden is het aantal winkels en horecazaken per inwoner het hoogst van alle gemeenten.

Artikelen

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

Mensen vaakst tevreden met woning, minst vaak met financiën

Het overgrote deel van de volwassenen in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie.

Artikelen
Artikelen

Eerste resultaten VrijeTijdsOmnibus 2020-2021

Over VTO 2020-2021 is gepubliceerd door het Mulier Instituut over het sportgedeelte Overzicht kernindicatoren sport en bewegen | Sport en bewegen in cijfers en door de Boekman Stichting over het...

Artikelen

Meerderheid Nederlandse bevolking behoort niet tot religieuze groep

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rekende zich in 2019 niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Artikelen

Single geeft meer uit aan vakantie

Singles geven ruim 200 euro meer uit aan een lange vakantie in het buitenland dan de doorsnee vakantieganger. De gemiddelde Nederlander besteedde in 2014 per persoon in totaal 814 euro aan vakantie,...

Artikelen
Artikelen

Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven

Vrijwilligers en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk naar soort organisatie.

Artikelen

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek.

Artikelen

Vrijetijdsbesteding kinderen welvaartsafhankelijk

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie.

Artikelen