Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:vrijetijdsbesteding
50 resultaten voor keyword:vrijetijdsbesteding

Pagina 2 van 2

Met het oog op de tijd, een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders

Het rapport ‘Met het oog op de tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders.

Artikelen

Monitor diversiteit in het jeugdbeleid, vervolgmeting

Tabellen die een beeld geven van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt en de diversiteit van het...

Artikelen

Monitor Duurzaam Nederland 2009

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Hij laat zien op welke terreinen het goed gaat en waar er vanuit een duurzaamheidsoptiek ‘zorgen voor...

Publicaties

Vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie van jongeren (2e kwartaalrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor)

Het 2e kwartaalrapport 2010 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft een aantal vrijetijdsbestedingen en vormen van maatschappelijke participatie van jongeren.

Artikelen

Opgroeien in diversiteit, beschrijving van de nulmeting Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid

De Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid is een onderdeel van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Artikelen

Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid, nulmeting

De Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid is een onderdeel van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Artikelen

Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen.

Artikelen

Vrijetijdsbesteding kinderen welvaartsafhankelijk

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

'Offeren op het altaar der familiegoden'

Wat de arbeider deed in zijn vrije tijd, was lang onbekend. De katholieke arbeidersvoorman dr. Alphons Ariëns meende dat de arbeider door de vele uren die hij werkte zijn vrije tijd vooral doorbracht...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Mulier instituut: We zijn even veel blijven sporten

Nieuwsbericht Mulier instituut Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar even veel blijven sporten

Overig

Maatschappij

Superthema Maatschappij

Overig

Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om arbeid en vrije tijd? Het soort werk dat mensen hebben is vaak bepalend voor...

Overig

SDG 8.2 Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Arbeid en vrije tijd. Het streven van SDG 8.2 is dat iedereen die wil werken de mogelijkheid heeft om te...

Overig

Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om arbeid en vrije tijd? Het soort werk dat mensen hebben is vaak bepalend voor...

Overig

SDG 8.2 Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Arbeid en vrije tijd. Het streven van SDG 8.2 is dat iedereen die wil werken de mogelijkheid heeft om te...

Overig

Groot databestand vrijetijdsbesteding

Een groep sporters doet oefeningen in de duinen

Overig