Eerste resultaten VrijeTijdsOmnibus 2020-2021

winnaarspodium
Over VTO 2020-2021 is gepubliceerd door het Mulier Instituut over het sportgedeelte en door de Boekman Stichting over het cultuurgedeelte.

Het onderzoek Vrijetijdsomnibus (VTO) wordt sinds 2012 tweejaarlijks gehouden en werd tot en met 2018/2019 uitgevoerd in samenwerking tussen CBS en SCP. Het onderwerp van het onderzoek VTO bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening. Het onderzoek stelt basisvragen over interesse, bezoek en beoefening van beide kernthema’s.

De doelpopulatie van VTO 2020-2021 bestond uit in Nederland woonachtige personen van zes jaar of ouder in particuliere huishoudens. De uiteindelijke respons bedroeg met 2970 respondenten 47,2 procent.

Vanaf VTO 2020-2021 wordt het onderzoek door het CBS uitgevoerd in samenwerking met de ministeries OCW en VWS.