Vooral meer buitenlandse toeristen in Nederland

Het aantal toeristen dat in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte nam in 2014 voor het vijfde opeenvolgende jaar toe. Die groei wordt vooral gedragen door de komst van meer buitenlandse toeristen. Het aantal Nederlandse gasten nam ook toe, maar minder sterk. Dit en veel meer over het toerisme in Nederland is te vinden in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015 van NRIT Media, CBS, NBTC Holland Marketing en CELTH.

Sterke groei van het aantal buitenlandse toeristen in 2014

Het aantal toeristen dat in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte groeide in 2014 met 5,3 procent naar 35,9 miljoen. Daardoor namen onder meer ook de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie toe, tot 68,3 miljard euro. Dat was 4,1 procent meer dan in 2013. Het toerisme is goed voor 3,7 procent van het bbp. Ook de werkgelegenheid in de toerismesector groeide, met 2,5 procent. De sector telde in 2014 met 606 duizend banen 6,2 procent van alle banen in Nederland.

Het aantal Nederlandse gasten in de logiesaccommodaties nam in 2014 met 3,1 procent toe. Er overnachtten echter vooral meer buitenlandse gasten in Nederland: totaal 14 miljoen. Dat waren er 8,9 procent meer dan in 2013. Deze groei van het inkomend toerisme in Nederland behoorde in 2014 tot de grootste van alle Europese landen.

Ontwikkeling aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties

Vooral meer toeristen uit onze buurlanden

Er kwamen vooral meer toeristen uit onze buurlanden Duitsland (11,4 procent), België (9,3 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10,5 procent). Deze landen samen waren goed voor 54 procent van alle buitenlandse toeristen die naar Nederland kwamen. Ze behoren tot de top-15 landen waarvan de inwoners wereldwijd het meeste aan toerisme uitgeven. Een kleine 20 procent van de toeristen kwam van buiten Europa. Van deze intercontinentale toeristen kwamen de meesten uit Amerika, 7,1 procent meer dan in 2013. Ook kwamen er 11,5 procent meer toeristen uit Azië. In 2014 kwam een op de veertien buitenlandse gasten uit Azië. Zij nemen iets meer dan 5 procent van het aantal overnachtingen van buitenlanders voor hun rekening.

Ontwikkeling aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, 2014 t.o.v. 2013

Groei van het aantal buitenlandse toeristen zet zich door in 2015

De groei van het inkomend toerisme zet zich ook in 2015 door. In de eerste zes maanden verbleven er 7,1 procent meer buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties dan in dezelfde periode van 2014. Het aantal Duitse gasten nam het meest toe (11,3 procent). Ook kwamen er weer meer intercontinentale toeristen. Zo waren er in de eerste helft van het jaar 8,7 procent meer gasten uit Azië en 6,2 procent meer uit Amerika. De groei van het aantal Nederlandse gasten bleef in deze periode met 1,3 procent wat achter.

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrijetijd 2015 is een gezamenlijke productie van NRIT Media, CBS, NBTC Holland Marketing en CELTH. Het volledige rapport is in de webshop op www.nritmedia.nl verkrijgbaar.