Zoekresultaten

476 resultaten voor keyword:stedelijkheid
476 resultaten voor keyword:stedelijkheid

Pagina 1 van 20

Wijnimport met 4 procent toegenomen

In 2010 is 415 miljoen liter geïmporteerd. Dat is 4 procent meer dan in 2009.

Artikelen
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Cijfers
Publicaties
Artikelen
Publicaties

De Randstad behoort tot grootste economische regio's van Europa

Op Parijs, Londen en Milaan na is de Randstad de grootste economische stedelijke regio in de Europese Unie.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Allochtonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen en Surinamers in...

Artikelen
Artikelen

Allochtonen uit stad verhuizen naar andere gemeenten dan autochtonen

Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen.

Artikelen

Omzetvolume horeca flink gedaald

In het tweede kwartaal van 2008 zijn de verkopen in de horeca flink lager geweest dan een jaar eerder. Het omzetvolume daalde met 3,5 procent.

Artikelen

Verhuisgedrag van vluchtelingen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Van de ruim 38 duizend vluchtelingen met een verblijfsstatus die zich voor 2000 in Nederland vestigden, woonden op 1 januari 2008 nog bijna zeven op de tien in...

Artikelen

Zelfdoding in Nederland: een statistisch overzicht

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In 1986 publiceerde de Gezondheidsraad een beleidsadvies met betrekking tot zelfdoding. De in het betreffende rapport beschreven ontwikkelingen rond zelfdoding tot...

Artikelen

Vooral hoogopgeleide jongeren wonen in de stad

Sociaal Bestek, augustus 2010

Artikelen

Kleine plus verhuisbranche in het eerste kwartaal van 2012

De verhuisbedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2012 bijna 2 procent meer omgezet dan in het eerste kwartaal van 2011.

Artikelen

Aandeel jongeren in het onderwijs of met startkwalificatie neemt toe

Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat onderwijs volgt of over een startkwalificatie beschikt is sinds 2001 sterk toegenomen.

Artikelen