Zoekresultaten

482 resultaten voor keyword:stedelijkheid
482 resultaten voor keyword:stedelijkheid

Pagina 1 van 20

Regionale brede welvaart 2022

In deze publicatie staat de regionale brede welvaart centraal. Na een korte introductie van brede welvaart in het algemeen wordt uitgelegd hoe dit concept is geregionaliseerd.

Publicaties

3 op de 10 Nederlanders tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt

Ruim 3 op de 10 zeggen dat ze (zeer) tevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Deze tevredenheid is in de stad groter dan op het platteland. Meer dan de helft zegt de politie...

Artikelen

Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020

Indicatoren ten behoeve van verkeersmodel, 2019 t/m 2020 gemeente Leeuwarden

Cijfers

Sociale veiligheid; regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021

Als onderdeel van de Veiligheidsmonitor heeft het CBS de omgevingsadressendichtheid berekend per politieregio van 2021. Hierbij is onderscheid gemaakt naar basisteams, politiedistricten en regionale...

Cijfers

Straatintimidatie van jongeren

In 2021 heeft het CBS voor het eerst een landelijk onderzoek naar straatintimidatie onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar gehouden. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek...

Publicaties

Bevolking; onderwijsniveau en migratieachtergrond 2003-2021

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond

Cijfers

Ervaren verkeersoverlast in buurt naar stedelijkheid buurt, 2019

Het CBS heeft een nieuwsbericht uitgebracht over de ervaren verkeersoverlast in de buurt op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. De doelpopulatie betreft personen van 15 jaar of ouder. Onderdeel...

Cijfers

(On)veiligheidsbeleving; regio (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in buurt en woonplaats

Cijfers

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in woonbuurt en woonplaats, persoonskenmerken

Cijfers

Risico op vervoersarmoede in Utrecht en Heerlen, 2016

Aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede weergegeven op buurtniveau voor de gemeenten Utrecht en Heerlen.

Cijfers

Indicator risico op vervoersarmoede

Vervoersarmoede gaat over ‘het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt’. Dit rapport beschrijft een gezamenlijk...

Artikelen

Mobiliteitsgedrag naar stedelijkheid, 2016

Onderzoek naar het dagelijkse mobiliteitsgedrag van de Nederlandse bevolking naar gemeentelijke stedelijkheidsgraad.

Cijfers

Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren

Artikelen

Rijbewijs en motorvoertuigbezit huishoudens

Auto- en rijbewijsbezit huishoudens naar inkomen en stedelijkheid

Cijfers

Partners steeds vaker beiden hoogopgeleid

In een steeds groter deel van samenwonende stellen zijn beide partners hoogopgeleid.

Artikelen

Bevolking naar achtergrondkenmerken, 2016

Inwoners van Nederland uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.

Cijfers

Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag

Minder mensen hebben last van respectloos gedrag

Artikelen

Jeugdzorg in de grote steden naar herkomst, 2012-2015

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015

Cijfers

Vergrijzing

Nederland vergrijst. Welke gevolgen heeft dit?

Dashboards

27 miljoen euro aan goud in de afvalbak

In 2012 is voor 73 miljoen euro aan grondstoffen verloren gegaan, waarvan 27 miljoen euro aan goud.

Artikelen

Een derde van de bedrijven verkoopt via website

Bedrijven gebruiken hun website steeds vaker als verkoopkanaal. Bij 35 procent van de bedrijven kunnen klanten via de site bestellen, boeken of reserveren. In 2012 kon dit nog maar bij een kwart van...

Artikelen

Opnieuw minder bospaddenstoelen

Het aantal paddenstoelen in de Nederlandse bossen neemt nog steeds af. Met name de mycorrhiza-vormende paddenstoelensoorten - waaronder de cantharel, vliegenzwam en eekhoorntjesbrood - doen het als...

Artikelen
Artikelen