Vergrijzing

Still uit de animatiefilm Vergrijzing
Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds minder werkenden. Welke gevolgen heeft de vergrijzing? En is vergrijzing een typisch Nederlands probleem? Dit filmpje is gemaakt voor cbs.nl/cbsindeklas en is geschikt voor gebruik in lessen Aardrijkskunde en Maatschappijleer in het middelbaar onderwijs.
[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/3317eb4cb5a24e64b7b3b4354fa2dfd0]