27 miljoen euro aan goud in de afvalbak

© Hollandse Hoogte
In 2012 is voor 73 miljoen euro aan grondstoffen verloren gegaan, waarvan 27 miljoen euro aan goud. Deze grondstoffen zijn afkomstig uit afgedankte elektrische apparaten die in het restafval zijn terecht gekomen. In totaal zorgden afgedankte elektronische en elektrische apparaten voor 368 miljoen kilogram afval in 2012. In dit afval zitten veel ruwe grondstoffen die te hergebruiken zijn, maar jaarlijks komt ongeveer 10 procent van dit afval in het restafval terecht, wat niet gerecycled wordt. Dit meldt CBS in de publicatie Green Growth in the Netherlands 2015.

Er zijn steeds meer elektronische en elektrische apparaten zoals elektrische tandenborstels, smartphones, lampen, computers, koelkasten en wasmachines in omloop. Nederlandse huishoudens en bedrijven bezitten ongeveer 4,4 miljard kg aan elektrische en elektronische producten. Dit is 259 kg per persoon, oftewel 585 kg per huishouden. Met de jaren neemt ook de hoeveelheid afval hiervan toe. In 2012 was dit ongeveer 368 miljoen kilogram afval, bijna 22 kg per inwoner. Dit afval, ook wel e-waste genoemd, heeft een hoge concentratie aan potentieel herwinbare grondstoffen.

Deze grondstoffen zijn (naar gewicht) voornamelijk metalen (42 procent ijzer en 5 procent koper) en plastics (22 procent). Door de grote massa van plastics en zware metalen, nemen deze ook in de waarde van de ruwe grondstoffen een groot aandeel in. Edelmetalen zijn weliswaar in gewicht niet noemenswaardig (minder dan 0,01 procent), maar vormen wel een substantieel deel van de waarde van de herwinbare grondstoffen in afgedankte apparaten.  Goud is goed voor 16 procent van de waarde, Palladium 3 procent en zilver 1 procent.

Aandeel ruwe grondstoffen in afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, 2012
 

Nog veel herwinbare grondstoffen verdwijnen in de afvalbak

De ruwe grondstoffen in het afval worden niet allemaal teruggewonnen. Uitgedrukt in het gewicht van ruwe grondstoffen wordt ongeveer 20 tot 40 procent officieel ingezameld en geregistreerd. Dit afval wordt dan  volgens de wettelijke standaarden verwerkt. Maar met name de kleinere apparaten verdwijnen vaak in het restafval. Hierin zitten naast batterijen ook vaak edelmetalen zoals  goud, zilver en palladium. Dit wordt waarschijnlijk verbrand en niet teruggewonnen. Een deel van de afvalinzameling wordt nog niet geregistreerd, maar zal naar alle waarschijnlijkheid gemengd met andere afvalsoorten gerecycled worden.

Wijze van inzameling van ruwe grondstoffen in afgedankte elektrische en elektronische apparatuur o.b.v. gewicht, 2012
 

27 miljoen euro aan goud verdwenen in het restafval

Met de huidige wijze van het inzamelen en verwerken van afval, wordt jaarlijks nog altijd 40 miljoen kilo aan elektronische en elektrische apparaten in het restafval afgedankt. De aanwezige ruwe grondstoffen in dit afval worden niet gerecycled. De waarde van deze verloren grondstoffen is ongeveer 73 miljoen euro. Goud maakt met 27 miljoen euro een derde hiervan uit. Aan palladium is in 2012 ter waarde van 4 miljoen euro verloren gegaan, aan zilver 2 miljoen euro.

Waarde verloren grondstoffen in het restafval, 2012