Wil werk voor twaalf uur of meer per week

Omschrijving

Personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, maar die wel twaalf uur of meer per week willen werken.

Groep die betaald werk wil geslonken

In het vierde kwartaal van 2014 wilden bijna 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar betaald werk van twaalf uur of meer per week. Dat waren er 48 duizend minder dan in dezelfde periode in 2013. De afname is vooral toe te schrijven aan mannen en aan 15- tot 25-jarigen en 35- tot 45-jarigen.  

Ook in het derde kwartaal van 2014 liep het aantal mensen dat aan het werk wil terug. Dit was voor het eerst nadat dit aantal sinds het derde kwartaal van 2011 steeds hoger uitkwam vergeleken met een jaar eerder. Zo waren er in het vierde kwartaal van 2013 bijna 200 duizend personen meer die aan het werk wilden dan in het vierde kwartaal van 2012.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week

Personen van 15 tot 65 jaar die werk voor twaalf uur of meer per week willen

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week, naar persoonskenmerken

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week, naar persoonskenmerken

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht