Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:staatsschuld
26 resultaten voor keyword:staatsschuld

Pagina 1 van 2

Overheidstekort 2023 uitgekomen op 0,3 procent bbp

De overheid gaf 3,5 miljard euro meer uit in 2023 dan zij ontving. Dit komt overeen met 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld kwam eind 2023 uit op 481 miljard euro.

Artikelen

Inkomsten overheid na drie kwartalen 3 miljard euro hoger dan uitgaven

De overheid behaalde over de eerste drie kwartalen van dit jaar een overschot van 3 miljard euro. Dat is 2 miljard euro meer dan een jaar eerder over de eerste drie kwartalen. De overheidsschuld nam...

Artikelen

Laagste schuldquote van de overheid in 15 jaar

De schuld van de overheid is eind juni 2023 uitgekomen op 46,9 procent van het bbp, 3,2 procentpunt lager dan eind 2022. De overheid hield in het eerste halfjaar 7 miljard euro over, iets minder dan...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2022

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2023

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal ook aandacht voor schatkistbankieren door onderwijsbesturen en voor dividendontvangsten van de overheid.

Publicaties

Inkomsten en uitgaven overheid over 2022 bijna in evenwicht

De overheid realiseerde over 2022 een licht overschot van 0,1 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een tekort van 20 miljard euro, oftewel 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De...

Artikelen

Overheidsschuld duikt eind derde kwartaal onder 50 procent van het bbp

De overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op 49 procent. Dit is ruim 3 procentpunt lager dan begin van het jaar. Het saldo van...

Artikelen

Overheidsoverschot van 10 miljard euro in eerste halfjaar 2022

De Nederlandse overheid realiseerde in de eerste helft van 2022 een overschot van ruim 10 miljard euro. Halverwege vorig jaar was er nog een tekort van 13 miljard euro. De overheidsschuld kwam aan...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2021

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021.

Publicaties

Overheidstekort over 2021 gedaald naar 2,5 procent bbp

De overheid had over 2021 een tekort van bijna 22 miljard euro. Dit staat gelijk aan 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld steeg in 2021 naar 448 miljard euro, oftewel 52,1...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de belasting- en premie-inkomsten en de overdrachtsbelasting in 2021.

Publicaties

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor ontwikkelingen in de steunmaatregelen in het derde kwartaal, financiën gemeenten en uitstaande garanties van de...

Publicaties

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal daalde het overheidstekort. Verder in deze publicatie is aandacht voor ontwikkelingen in de steunmaatregelen in het tweede kwartaal, de waarde van overheidsdeelnemingen en het...

Publicaties

Overheidstekort eerste halfjaar ruim 12 miljard euro

De Nederlandse overheid gaf in de eerste helft van 2021 ruim 12 miljard euro meer uit dan ze binnenkreeg. Het tekort is daarmee ruim 1 miljard euro groter dan in de eerste helft van 2020. De...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2020

Door de coronacrisis namen de uitgaven van de overheid in 2020 flink toe, terwijl de inkomsten daalden. Hierdoor sloot de overheid 2020 af met een tekort van ruim 33 miljard euro.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was het saldo van inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid 3 miljard euro negatief.

Publicaties

Overheidstekort over 2020 uitgekomen op 34 miljard euro

De overheid realiseerde over 2019 nog een overschot van ruim 14 miljard euro, over 2020 kwam de overheid 34 miljard euro tekort. Dit komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor de Nederlandse overheidsfinanciën in 2020 en het effect van de coronacrisis hierop.

Publicaties

Coronacrisis stuwt schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro

De Rijksoverheid gaf in 2020 43 miljard euro meer uit dan dat er binnen kwam. Mede hierdoor nam de schuld van het Rijk in 2020 toe tot 379 miljard euro, 42 miljard euro meer dan aan het begin van het...

Artikelen

Overheidstekort na drie kwart jaar 27 miljard euro

Tekort overheid na drie kwartalen is 27 miljard euro. Over het derde kwartaal bedroeg het tekort 12 miljard euro, ruim minder dan over het tweede kwartaal. De schuld van de overheid stond eind...

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor het effect van de coronacrisis op de Nederlandse en Europese overheidsfinanciën.

Publicaties

Overheidstekort eerste halfjaar bijna 15 miljard euro

De overheid kwam in het eerste halfjaar van 2020 bijna 15 miljard euro tekort. De uitgaven stegen met 21 miljard euro, voor het grootste deel het gevolg van de genomen maatregelen om de economie...

Artikelen

Overheidsfinanciën, 2019

De overheid sloot 2019 af met een recordoverschot van bijna 14 miljard euro. Het overschot bood de overheid ruimte om haar schuld verder af te bouwen.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2020

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2020.

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2019

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2019.

Artikelen