Laagste schuldquote van de overheid in 15 jaar

Skyline Denk Haag, binnenhof en ministeries
© ANP
De overheidsschuld is de eerste helft van 2023 met bijna 11 miljard euro afgenomen en kwam uit op 470 miljard euro. Dat is 46,9 procent van het bruto binnenlands product, een daling van ruim 3 procentpunt vergeleken met eind 2022 en de laagste stand in 15 jaar. De overheid kon de eerste helft van het jaar schuld aflossen onder andere door een overschot over het eerste halfjaar. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën.

De schuldquote van de overheid heeft de laagste stand in bijna 15 jaar bereikt. Aan de vooravond van de kredietcrisis, eind september 2008, bedroeg de schuldquote 44,1 procent. Een top van 68,9 procent werd bereikt in 2015. Daarna zette een daling in. Tijdens de coronaperiode nam de schuld kortstondig toe met meer dan 6 procentpunt van het bbp, tot ruim 55 procent van het bbp. Halverwege 2023 lag de schuldquote met 46,9 procent ruim 8 procentpunt daaronder. In de miljoenennota 2024 schat het ministerie van Financiën in dat de schuldquote eind dit jaar uitkomt op 47,6 procent, wat 0,7 procentpunt hoger is dan de gerealiseerde stand halverwege het jaar.

Vanaf de kredietcrisis, 15 jaar geleden, is de schuld met 186 miljard euro toegenomen tot 470 miljard euro halverwege 2023. Aangezien het bbp met bijna hetzelfde percentage is toegenomen, is de schuldquote vergeleken met het begin van de kredietcrisis maar licht hoger. Het dempende effect van het bbp op de schuldquote is de afgelopen twee jaar versterkt door de hoge inflatie, waardoor ook het bbp sterk steeg.

Schuldquote
JaarKwartaalEMU-norm (% bbp)Schuldquote (% bbp)
'081e kwartaal6043,9
'082e kwartaal6043,8
'083e kwartaal6044,1
'084e kwartaal6054,7
'091e kwartaal6057,5
'092e kwartaal6056,6
'093e kwartaal6057,2
'094e kwartaal6056,8
'101e kwartaal6057,6
'102e kwartaal6059,2
'103e kwartaal6059,0
'104e kwartaal6059,3
'111e kwartaal6059,4
'112e kwartaal6060,4
'113e kwartaal6061,1
'114e kwartaal6061,7
'121e kwartaal6062,5
'122e kwartaal6064,0
'123e kwartaal6064,9
'124e kwartaal6066,2
'131e kwartaal6066,6
'132e kwartaal6068,3
'133e kwartaal6067,8
'134e kwartaal6067,7
'141e kwartaal6067,1
'142e kwartaal6068,6
'143e kwartaal6068,1
'144e kwartaal6067,9
'151e kwartaal6068,9
'152e kwartaal6066,7
'153e kwartaal6065,8
'154e kwartaal6064,7
'161e kwartaal6064,3
'162e kwartaal6063,3
'163e kwartaal6061,7
'164e kwartaal6061,9
'171e kwartaal6059,7
'172e kwartaal6059,0
'173e kwartaal6057,2
'174e kwartaal6057,0
'181e kwartaal6055,2
'182e kwartaal6054,1
'183e kwartaal6053,0
'184e kwartaal6052,4
'191e kwartaal6050,9
'192e kwartaal6050,9
'193e kwartaal6049,2
'194e kwartaal6048,6
'201e kwartaal6049,4
'202e kwartaal6055,2
'203e kwartaal6055,3
'204e kwartaal6054,7
'211e kwartaal6055,1
'212e kwartaal6054,1
'213e kwartaal6052,2
'214e kwartaal6051,7
'22*1e kwartaal6050,0
'22*2e kwartaal6050,0
'22*3e kwartaal6048,2
'22*4e kwartaal6050,1
'23*1e kwartaal6048,3
'23*2e kwartaal6046,9
* voorlopige cijfers

Overschot eerste halfjaar met 1 miljard euro licht afgenomen

Over de eerste helft van 2023 realiseerde de overheid een overschot overheidssaldo en overheidsschuld van 7 miljard euro. Dit is iets lager dan het overschot van 8 miljard euro over de eerste helft van vorig jaar. Over heel vorig jaar had de overheid uiteindelijk een tekort van bijna 1 miljard euro, oftewel 0,1 procent van het bbp. 

De miljoenennota 2024 gaat uit van een tekort van 16,4 miljard euro voor heel 2023, oftewel -1,6 procent van het bbp. Om voor heel 2023 uit te komen op een tekort van 16,4 miljard euro zal de overheid in de tweede helft van dit jaar ruim 23 miljard euro meer moeten uitgeven dan zij aan inkomsten ontvangt. Dat is meer dan twee keer zoveel als in de tweede helft van vorig jaar toen de overheid per saldo een tekort had van 9 miljard euro.

Overheidssaldo
JaarEerste halfjaar (mld euro)Tweede halfjaar (mld euro)
'06-2,5892,398
'07-2,3800,944
'08-0,2691,076
'09-13,358-19,238
'10-16,739-17,391
'11-13,102-15,788
'12-10,348-15,325
'13-6,276-13,252
'14-6,428-8,708
'15-5,202-8,209
'161,402-0,503
'177,6182,503
'1811,828-0,200
'1913,5111,117
'20-10,203-19,385
'21-9,469-9,997
'22*8,071-8,969
'23*7,293
* voorlopige cijfers

Inkomsten en uitgaven met bijna 20 miljard euro gestegen

De inkomsten en uitgaven namen het eerste halfjaar beide rond de 9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten stegen met 18 miljard euro. Dit werd bijna geheel opgebracht uit belastingen en premies. De niet-belastingmiddelen namen met minder dan 1 miljard toe. De geringe toename kwam door lagere aardgasopbrengsten. De uitgaven stegen met 19 miljard euro. Voor de helft droegen hogere uitkeringen in geld en zorguitgaven hieraan bij.

Overheidsinkomsten en -uitgaven, per halfjaar
JaarHalfjaarInkomsten (mld euro)Uitgaven (mld euro)
'061e halfjaar123,7126,3
'062e halfjaar129,8127,4
'071e halfjaar129,7132,1
'072e halfjaar133,2132,3
'081e halfjaar140,8141,0
'082e halfjaar141,3140,2
'091e halfjaar134,5147,8
'092e halfjaar132,2151,4
'101e halfjaar138,0154,8
'102e halfjaar135,7153,1
'111e halfjaar141,2154,3
'112e halfjaar136,6152,4
'121e halfjaar143,8154,2
'122e halfjaar137,5152,9
'131e halfjaar149,5155,8
'132e halfjaar140,3153,6
'141e halfjaar150,3156,7
'142e halfjaar144,0152,7
'151e halfjaar151,9157,1
'152e halfjaar144,1152,4
'161e halfjaar158,8157,4
'162e halfjaar151,3151,8
'171e halfjaar165,4157,8
'172e halfjaar158,1155,6
'181e halfjaar175,2163,3
'182e halfjaar163,7163,9
'191e halfjaar185,2171,6
'192e halfjaar172,0170,8
'201e halfjaar178,2188,4
'202e halfjaar173,2192,6
'211e halfjaar190,5200,0
'212e halfjaar190,2200,2
'22*1e halfjaar208,5200,4
'22*2e halfjaar207,5216,5
'23*1e halfjaar226,7219,4
* voorlopige cijfers

Bijstelling overheidssaldo 2021 en 2022

Door het beschikbaar komen van nieuwe informatie heeft het CBS het overheidssaldo over 2021 en 2022 bijgesteld. Het overheidstekort over 2021 valt 0,9 miljard euro lager uit op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het tekort over 2022 is 0,5 miljard euro lager dan eerder berekend op basis van nieuwe informatie over de solidariteitsbijdrage en inkomsten uit de Mijnbouwwet. Het overheidstekort over 2021 komt nu uit op 19,5 miljard euro en dat van 2022 op 0,9 miljard euro.

Het overheidssaldo en de schuldquote zijn belangrijke graadmeters voor de stand van de overheidsfinanciën in een land. De Europese normen hiervoor zijn een maximaal tekort van 3 procent in een jaar en een maximale schuld van 60 procent van het bbp aan het eind van het jaar. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de coronapandemie heeft de Europese Commissie de Europese begrotingsregels echter tijdelijk opgeschort.