Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:rechtsbescherming
29 resultaten voor keyword:rechtsbescherming

Pagina 1 van 2

Gesubsidieerde rechtsbijstand 2020; Personen met toevoegingen

Achtergrondkenmerken, personen, toevoeging, rechtsbijstand, 2020

Cijfers

Aantal inwoners, leeftijd, 1 januari 2022, arrondissement

Aantal inwoners, leeftijd, 1 januari 2022, arrondissement.

Cijfers

Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021

Deze filtertabel toont de klantcontacten van Het Juridisch Loket tussen 2019 en 2021 naar rechtsgebied, contactkanaal en de indicatie boven of onder de inkomensgrens voor de Wet op de rechtsbijstand...

Cijfers

Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement

aantal inwoners, leeftijd, 1 januari 2021, arrondissement.

Cijfers

Crime, safety and victim’s rights

rapportage ‘Crime, safety and victims’ rights’ van de Fundamental Rights Agency (FRA) verschenen. FRA en CBS hebben samengewerkt bij dit onderzoek waarbij het CBS de steekproeftrekking en weging...

Publicaties

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019

Factsheet over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die tussen 2014 en 2019 een verblijfsvergunning aanvroegen.

Cijfers

Multiproblematiek van particuliere huishoudens 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016

Cijfers

Hulpverlening 2014 t/m 2019

Alarmeringen van de brandweer voor hulpverleningen; jaren 2014 t/m 2019; Nederland.

Cijfers

Socialespanningenindicator

Een experimentele tool maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de veranderingen in sociale spanning en emoties in de samenleving.

Artikelen

Slachtoffers van zedendelicten naar leeftijd en regio

Gegevens over slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen naar leeftijdsgroep en regio voor het jaar 2017.

Cijfers

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Publicaties

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.

Cijfers

Minder gratieverzoeken ingediend

In 2015 werden 1163 gratieverzoeken ingediend. In 2005 waren dat er nog bijna 3900.

Artikelen

Meer schadevergoedingen naar ex-verdachten

In 2015 bijna 17600 keer schadevergoeding toegekend voor onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 46

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over de bevolking, prijzen, conjunctuur, industrie en rechtsbescherming en veiligheid.

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Statistisch Bulletin no. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Industrie, Dienstverlening, Rechtsbescherming en veiligheid.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Rechtsbescherming en veiligheid, Arbeidsmarkt, Energie en water, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Financiële instellingen en...

Artikelen

Bestuursrechtspraak; demografie van rechtszaken

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Rechtsbescherming en veiligheid, Arbeidsmarkt, Energie en water, Bouwnijverheid, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Rechtsbescherming en veiligheid, Industrie, Bouwnijverheid, Internationale handel, Dienstverlening.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Rechtsbescherming en veiligheid, Industrie, Bouwnijverheid.

Artikelen
Artikelen

Permanent Onderzoek Leefsituatie

Het Permanent Onderzoek LeefSituatie van het CBS is een groot, continu onderzoek naar verschillende onderwerpen over de leefsituatie van inwoners van Nederland, zoals gezondheid,...

Artikelen