Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:rechtsbescherming
23 resultaten voor keyword:rechtsbescherming

Gesubsidieerde rechtsbijstand 2022: Personen met toevoegingen

Achtergrondkenmerken van personen die een toevoeging voor rechtsbijstand hebben gehad in het jaar 2022.

Cijfers

Crime, safety and victim’s rights

rapportage ‘Crime, safety and victims’ rights’ van de Fundamental Rights Agency (FRA) verschenen. FRA en CBS hebben samengewerkt bij dit onderzoek waarbij het CBS de steekproeftrekking en weging...

Publicaties

Socialespanningenindicator

Een experimentele tool maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de veranderingen in sociale spanning en emoties in de samenleving.

Artikelen

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Publicaties

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.

Cijfers

Minder gratieverzoeken ingediend

In 2015 werden 1163 gratieverzoeken ingediend. In 2005 waren dat er nog bijna 3900.

Artikelen

Meer schadevergoedingen naar ex-verdachten

In 2015 bijna 17600 keer schadevergoeding toegekend voor onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 46

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over de bevolking, prijzen, conjunctuur, industrie en rechtsbescherming en veiligheid.

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Statistisch Bulletin no. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Industrie, Dienstverlening, Rechtsbescherming en veiligheid.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Rechtsbescherming en veiligheid, Arbeidsmarkt, Energie en water, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Financiële instellingen en...

Artikelen

Bestuursrechtspraak; demografie van rechtszaken

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Rechtsbescherming en veiligheid, Arbeidsmarkt, Energie en water, Bouwnijverheid, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Rechtsbescherming en veiligheid, Industrie, Bouwnijverheid, Internationale handel, Dienstverlening.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Rechtsbescherming en veiligheid, Industrie, Bouwnijverheid.

Artikelen
Artikelen

Permanent Onderzoek Leefsituatie

Het Permanent Onderzoek LeefSituatie van het CBS is een groot, continu onderzoek naar verschillende onderwerpen over de leefsituatie van inwoners van Nederland, zoals gezondheid,...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 06

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Arbeidsmarkt, Bouwnijverheid, Internationale handel, Rechtsbescherming en veiligheid.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Herkomstdetaillering in StatLinetabellen Thema Rechtsbescherming vanaf 2024

In deze tabellenset wordt voor elke statistiek, die onder het thema Rechtsbescherming valt, in kaart gebracht welke inhoudelijke en methodologische overwegingen er zijn om uitkomsten naar herkomst te...

Overig