Herkomstdetaillering in StatLinetabellen Thema Rechtsbescherming vanaf 2024

In opdracht van het CBS wordt er met ingang van 2024 overgestapt op een nieuwe indeling van migratieachtergrond in publicaties. Niet langer worden personen ingedeeld in westerse en niet-westerse herkomstgroepen, maar in een indeling op basis van herkomstland of geboorteland (Nederland of buitenland).

Voor het thema rechtsbescherming gaat het om de statistieken: Gesubsidieerde rechtsbijstand (GRB), Het Juridisch Loket (HJL), Slachtofferhulp (SHN) en Wettelijke schuldsaneringen natuurlijke personen (WSNP). Het gaat hierbij om het aantal personen dat per jaar gebruik maakt van respectievelijk de diensten van Slachtofferhulp Nederland, van gesubsidieerde rechtsbijstand, van persoonlijk juridisch advies van Het Juridisch Loket, of van de regeling wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Het onderzoek is gedaan over het statistiekjaar 2020.

Het is van groot belang om het onderzoeksdocument goed te lezen voor de juiste interpretatie van de cijfers.