Meer schadevergoedingen naar ex-verdachten

beeld van vrouwe Justitia voor de Rechtbank Utrecht
© ANP
Rechters kenden in 2015 bijna 17 600 keer een schadevergoeding toe aan ex-verdachten voor onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2004. Het gemiddelde toegekende bedrag is bijna gehalveerd en gedaald tot 1 584 euro. Dat meldt CBS.

Het aantal verzoeken dat is ingediend voor schadevergoeding vanwege onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten is in de periode 2004-2015 gestegen van 5 300 naar 18 700. In diezelfde periode steeg ook het percentage dat rechters toekennen, dit nam toe van 86 naar 94. Dit leidde tot een stijging van de toegekende schadevergoedingen van 4 600 tot 17 600.

 

Ingediende en toegekende schadevergoedingen
 IngediendToegekend
200453024565
200556914991
200666655951
200773346586
200890568180
200992688421
201098898868
2011107119865
20121216211248
20131139310471
20141538914270
20151870617598

Gemiddelde bedrag schadevergoeding daalt

Het gemiddelde bedrag dat de rechter als schadevergoeding toewees nam in de afgelopen jaren af. In 2015 lag het op 1 584 euro, in 2007 was dit nog bijna 3 500 euro.

 

Gemiddelde toegekende schadevergoeding
 Gemiddeld toegekend bedrag
20042927
20052620
20062883
20073480
20082516
20092709
20102156
20112218
20122057
20132366
20142021
20151584

Een ex-verdachte kan schadevergoeding vragen voor onterechte hechtenis, maar ook voor onterecht gemaakte kosten. Als de verdachte onterecht in een huis van bewaring of een politiecel heeft vastgezeten kan de rechter zowel de materiële als de immateriële schade in aanmerking nemen. Onder onterecht gemaakte kosten vallen onder andere reis- en verblijfskosten, gederfde inkomsten en kosten van een raadsman.

Het totaalbedrag dat aan vergoedingen werd toegekend daalde iets in 2015 en kwam uit op bijna 28 miljoen euro. Van dit bedrag is 63 procent bestemd voor vergoedingen van onterecht gemaakte kosten, de resterende 37 procent is toegekend aan vergoedingen voor onterechte hechtenis. Deze verhoudingen zijn sinds 2004 nagenoeg ongewijzigd.

Totale toegekende schadevergoedingen
 Totaal toegekend bedrag
200413,4
200513,1
200617,2
200722,9
200820,6
200922,8
201019,1
201121,9
201223,1
201324,8
201428,8
201527,9