Statistisch Bulletin no. 06

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Arbeidsmarkt, Bouwnijverheid, Internationale handel, Rechtsbescherming en veiligheid.