Advocaten

In vijf jaar tijd - van 1992 tot en met 1996 - is de netto-omzet van de advocatenkantoren in Nederland met een derde gestegen. Het aantal kantoren steeg in de zelfde periode met krap 10 procent, het aantal bij deze kantoren werkzame personen met bijna een kwart.

Advokatenkantoren

Advokatenkantoren

Van de ruim 2 100 advocatenkantoren behoren er 19 tot de groten. Bij deze kantoren werken 100 of meer personen. Deze 19 kantoren hebben een gemiddelde omzet van 54 miljoen gulden. Daarmee zijn zij goed voor 43 procent van de omzet in de branche en een derde van het totaal personeel.

Bijstand en advies

Uit activiteiten betreffende de advocatuur halen de advocatenkantoren 85% van de omzet. Tot deze activiteiten behoort onder meer het optreden van advocaten in juridische aangelegenheden. De advocaat kan optreden in een gerechtelijke procedure, maar ook kan hij bijvoorbeeld rechtsbijstand verlenen bij adopties of beroep- en bezwaarschriftprocedures. Kleine kantoren halen overigens een groter percentage van hun omzet uit deze activiteiten dan grote.

Verder geven advocaten regelmatig rechtskundig advies en informatie. Dit heeft als belangrijkste doel, gerechtelijke procedures te voorkomen. Deze activiteit draagt 3 procent bij aan de netto-omzet.

Vooral ondernemingsrecht

Naar rechtsgebied gerekend, besteden de advocaten en hun stagiaires 18 procent van hun tijd aan de ondernemingspraktijk. Daaronder vallen ook faillissementszaken. Zaken over personen-, familie- en erfrecht leggen beslag op 15 procent van de tijd, zaken omtrent arbeids- en sociaal zekerheidsrecht zijn goed voor 14 procent. Aan wonen, onroerend-zaak en bouwrecht besteden de kantoren circa 10 procent van de declarabele uren. Zaken over administratiefrecht en over straf- en strafprocesrecht kosten ieder eveneens zo’n 10 procent van de tijd.

Waaraan advocaten hun tijd besteden, blijkt overigens afhankelijk van de omvang van een onderneming. Naarmate de onderneming groter wordt, wordt meer tijd besteed aan de ondernemingspraktijk, aan contracten en transportpraktijk en aan bestuursrecht. Kleinere ondernemingen daarentegen besteden meer tijd aan personen-, familie- en erfrecht, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, straf- en strafprocesrecht en aan vreemdelingenrecht.

Tijdsbesteding advocatenkantoren, 1996

Tijdsbesteding advocatenkantoren, 1996

Bijna 9% van de omzet van de totale advocatuur is afkomstig van rechtshulp in het kader van de wet op de rechtsbijstand. Vooral de kleinere advocatenkantoren ontlenen een belangrijk deel van hun omzet aan deze zogenoemde toevoegingspraktijk. De declaraties worden voldaan door de raden voor rechtsbijstand. Bij de kleine kantoren is zo'n 27% van de omzet uit toevoegingen afkomstig. Bij de ondernemingen met 100 of meer werkzame personen ligt dit aandeel nog maar op 1%.

Aandeel toevoegingspraktijk in omzet advocatenkantoren, 1996

Aandeel toevoegingspraktijk in omzet advocatenkantoren, 1996

Bron: CBS Kwartaalberocht Rechtsbescherming en Veiligheid 1998-2